Όνομα: Πάχνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pahna
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pachna
Πάχνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pakhna
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.966,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7.254,5 630,0 3.065,0 3.497,0
51,9% 4,5% 21,9% 25,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
56,00
573,00
9,8%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
20,00
5,0%
Καζάς Αυδήμου:
72,00
650,00
11,1%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
32,00
3,1%
Καζάς Αυδήμου:
174,00
1.396,00
12,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Αυδήμου:
315,75
5.185,76
6,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
7.254,50
68.377,48
10,6%
Καζάς Αυδήμου:
54,00
563,00
9,6%
Καζάς Αυδήμου:
90,00
819,00
11,0%
Καζάς Αυδήμου:
31,00
1.321,00
2,3%
Καζάς Αυδήμου:
3,00
134,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
630,00
17.208,00
3,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3.065,00
65.466,00
4,7%
Καζάς Αυδήμου:
69,00
666,00
10,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
261,00
3.478,00
7,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3.497,00
57.010,00
6,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
13.966,50
202.026,48
6,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Rüstem γιος του Hüseyin
Πάχνα 905,00
Süleyman γιος του Hüseyin
Πάχνα 1.905,00
Γυναίκα του Süleyman γιου του Hüseyin
Πάχνα 170,00
Hasan γιος του İbrahim
Πάχνα 1.196,00
Molla Hüseyin
Πάχνα 310,00
Mehmed γιος του Hüseyin Balta
Πάχνα 135,00
Musa γιος του Hüseyin
Πάχνα 1.325,00
Selim γιος του Hüseyin
Πάχνα 505,00
Βυρσοδέψης 'Ali γιος του 'Ali
Πάχνα 180,00
'Ali γιος του Rüstem
Πάχνα 190,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 174 419,25 8.596,00
002   γη με βλάστηση 83 224,00 6.491,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 13 4,50 122,50
004   καλλιέργειες μουριάς 12 4,00 97,50
005   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (dutlu fırahti) 2 1,25 60,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 10 2,75 37,50
007   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 25,00
008   68 187,00 6.120,00
009   αμπέλι 68 187,00 6.120,00
010   αμπελώνας (bağ yeri) 4 15,00 560,00
011   αμπέλι (bağ) 64 172,00 5.560,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 32,50 249,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 0,50 25,00
014   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 32,00 224,00
015   50 12,25 558,50
016   αλώνι (harman) 18 4,00 80,00
017   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 29 5,75 338,50
018   μάντρα (mandira) 1 1,00 100,00
019   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 2 1,50 40,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 41 183,00 1.546,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 41 183,00 1.546,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 54 61 880,00
002   ελιές 49 57 805,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 6 10 150,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 1 15,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 27 21 315,00
006   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 15 25 325,00
007   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 15 25 325,00
008   Σύνολο αμυγδαλιών 4 3 65,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
010   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 2 1 55,00
011   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
012   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 5,00
013   χαρουπιές 1 1 10,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 90 11 3.840,00
002   σπίτι (hane) 67 1 2.645,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 5 0 320,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 0 130,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 0 240,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
008   4 1 915,00
009   4 1 915,00
010   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 1 915,00
011   14 3 15,00
012   κυψέλη (ari kovani) 14 3 15,00
013   βοηθητικές κατασκευές 2 3 35,00
014   φράκτης (firahti) 2 3 35,00
015   Μύλοι 2 2 150,00
016   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 69 289 4.307,00
002   πρόβατα (agnam) 3 45 360,00
003   άλογο (bargi̇r) 9 4 800,00
004   φοράδα (kisrak) 5 3 600,00
005   αγελάδα (inek) 10 2 150,00
006   νεαρός ταύρος (tosun) 2 1 50,00
007   μουλάρι (katir) 10 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 6 233 1.872,00
009   βόδι (öküz) 31 4 625,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 12 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 30, 2021, 5:46 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάχνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5916/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό