Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5917
UUID βάσης δεδομένων: 78ceaf81-3b12-4fda-985e-2be45db99e13
Όνομα: Κισσούσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cissusa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kissousa
Κισσούσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kissousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 17.084,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.912,0 350,0 5.145,0 3.677,0
46,3% 2,0% 30,1% 21,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
15,00
574,00
2,6%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
20,00
5,0%
Καζάς Αυδήμου:
27,00
650,00
4,2%
Καζάς Αυδήμου:
27,00
656,00
4,1%
Καζάς Αυδήμου:
56,00
1.396,00
4,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
343,00
11.502,26
3,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
7.912,00
178.514,48
4,4%
Καζάς Αυδήμου:
15,00
563,00
2,7%
Καζάς Αυδήμου:
36,00
819,00
4,4%
Καζάς Αυδήμου:
25,00
2.803,00
0,9%
Καζάς Αυδήμου:
38,00
568,00
6,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
350,00
30.423,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
5.145,00
132.391,00
3,9%
Καζάς Αυδήμου:
23,00
666,00
3,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
92,00
4.873,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3.677,00
160.828,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
17.084,00
502.156,48
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Καρά Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 825,00
Γυναίκα του Ali γιου του Καρά Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 375,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 577,50
Hasan αδελφός του Mehmed γιου του Hüseyin Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 202,50
Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 0,00
Γυναίκα του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 155,00
Mustafa γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 1.314,50
Γυναίκα του Mustafa γιου του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 75,00
Mercan Arab
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 775,00
Γυναίκα του Mercan Arab
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κισσούσα 150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 56 343,00 7.912,00
002   γη με βλάστηση 30 174,75 6.502,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 3,00 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 3,00 150,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 2 1,00 50,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 2,00 100,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 20 163,00 6.210,00
008   αμπέλι 20 163,00 6.210,00
009   αμπέλι (bağ) 20 163,00 6.210,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 8,75 142,50
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 3 2,75 87,50
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 5,50 30,00
013   κήπος (bağçe) 1 0,50 25,00
014   άλλη χρήση γης 15 10,25 287,50
015   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 9 4,25 167,50
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 158,00 1.122,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 158,00 1.122,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 25 350,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 21 315,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 45,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 10 18 270,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
006   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
007   καρυδιά 3 3 30,00
008   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 38 5.145,00
002   σπίτι (hane) 24 0 3.235,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 200,00
004   τμήμα κτηρίου 2 1 1.100,00
005   δωμάτιο 2 1 1.100,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 1 1.100,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 37 185,00
008   κυψέλη (ari kovani) 8 37 185,00
009   βοηθητικές κατασκευές 1 0 375,00
010   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harabe şirahane) 1 0 375,00
011   Μύλοι 1 0 250,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 0 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 89 2.952,00
002   πρόβατα (agnam) 2 21 168,00
003   πρόβατα (koyun) 1 1 8,00
004   αγελάδα (inek) 7 11 900,00
005   νεαρός ταύρος (tosun) 2 3 100,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
007   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 3 48 384,00
009   βόδι (öküz) 7 8 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:51 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κισσούσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5917/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό