Όνομα: Κισσούσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cissusa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kissousa
Κισσούσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kissousa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 17,084.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7,912.0 350.0 5,145.0 3,677.0
46.3% 2.0% 30.1% 21.5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
15.00
573.00
2.6%
Καζάς Αυδήμου:
1.00
20.00
5.0%
Καζάς Αυδήμου:
27.00
650.00
4.2%
Καζάς Αυδήμου:
27.00
656.00
4.1%
Καζάς Αυδήμου:
56.00
1,396.00
4.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Αυδήμου:
343.00
11,502.24
3.0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
7,912.00
178,514.48
4.4%
Καζάς Αυδήμου:
15.00
563.00
2.7%
Καζάς Αυδήμου:
36.00
819.00
4.4%
Καζάς Αυδήμου:
25.00
2,803.00
0.9%
Καζάς Αυδήμου:
38.00
568.00
6.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
350.00
30,423.00
1.2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
5,145.00
132,391.00
3.9%
Καζάς Αυδήμου:
23.00
666.00
3.5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
92.00
4,873.00
1.9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3,677.00
160,828.00
2.3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
17,084.00
502,156.48
3.4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Καρά Mehmed
Κισσούσα 825.00
Γυναίκα του Ali γιου του Καρά Mehmed
Κισσούσα 375.00
Mehmed γιος του Hüseyin
Κισσούσα 577.50
Hasan αδελφός του Mehmed γιου του Hüseyin Hüseyin
Κισσούσα 202.50
Süleyman
Κισσούσα 0.00
Γυναίκα του Süleyman
Κισσούσα 155.00
Mustafa γιος του İsmail
Κισσούσα 1,314.50
Γυναίκα του Mustafa γιου του İsmail
Κισσούσα 75.00
Mercan Arab
Κισσούσα 775.00
Γυναίκα του Mercan Arab
Κισσούσα 150.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 56 343.00 7,912.00
002   γη με βλάστηση 30 174.75 6,502.50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 3.00 150.00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 3.00 150.00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 2 1.00 50.00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 2.00 100.00
007   20 163.00 6,210.00
008   αμπέλι 20 163.00 6,210.00
009   αμπέλι (bağ) 20 163.00 6,210.00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 8.75 142.50
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 3 2.75 87.50
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 5.50 30.00
013   κήπος (bağçe) 1 0.50 25.00
014   15 10.25 287.50
015   αλώνι (harman) 6 6.00 120.00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 9 4.25 167.50
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 158.00 1,122.00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 158.00 1,122.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 15 25 350.00
002   ελιές 11 21 315.00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 45.00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 10 18 270.00
005   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5.00
006   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5.00
007   καρυδιές 3 3 30.00
008   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20.00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 36 38 5,145.00
002   σπίτι (hane) 24 0 3,235.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 200.00
004   2 1 1,100.00
005   2 1 1,100.00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 1 1,100.00
007   8 37 185.00
008   κυψέλη (ari kovani) 8 37 185.00
009   βοηθητικές κατασκευές 1 0 375.00
010   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harabe şirahane) 1 0 375.00
011   Μύλοι 1 0 250.00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 0 250.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 23 92 3,677.00
002   πρόβατα (agnam) 2 21 168.00
003   πρόβατα (koyun) 1 1 8.00
004   αγελάδα (inek) 7 11 900.00
005   νεαρός ταύρος (tosun) 2 3 100.00
006   μουλάρι (katir) 1 1 500.00
007   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 500.00
008   αίγες (keçi̇) 3 48 384.00
009   βόδι (öküz) 10 11 1,725.00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 3 725.00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:51 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κισσούσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5917/ στις 28/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό