Όνομα: Πάφος, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Baf ma' İhtima
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pafos
Πάφος, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Paphos
Κατηγορία: πόλη (nefs - kasaba)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 29.264,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
10.002,5 1.615,0 8.515,0 10.707,0
34,2% 5,5% 29,1% 36,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
230,00
1.792,00
12,8%
Καζάς Πάφου:
2,00
53,00
3,8%
Καζάς Πάφου:
293,00
2.071,00
14,1%
Καζάς Πάφου:
3,00
82,00
3,7%
Καζάς Πάφου:
275,00
3.639,00
7,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
515,50
17.800,00
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
10.002,50
203.778,10
4,9%
Καζάς Πάφου:
31,00
947,00
3,3%
Καζάς Πάφου:
242,00
2.012,00
12,0%
Καζάς Πάφου:
83,00
3.394,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
8,00
283,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.615,00
34.440,00
4,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.515,00
138.835,00
6,1%
Καζάς Πάφου:
128,00
1.574,00
8,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
478,00
12.121,00
3,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
10.707,00
204.930,00
5,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
29.264,50
566.978,10
5,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παφίτης Χατζή Αργύρης
Πάφος, η 285,00
Παφίτης Χριστίνα
Πάφος, η 90,00
Παφίτης Γιωρκής
Πάφος, η 250,00
Παφίτης Γιαννής
Πάφος, η 2.550,00
Νικόλας γιος του Αργύρη
Πάφος, η 905,00
Ahmed γιος του Yusuf
Πάφος, η 300,00
Hacı İbrahim γιος του Hasan
Πάφος, η 120,00
Ahmed γιος του Hüseyin
Πάφος, η 215,00
Vahhab γιος του İbrahim
Πάφος, η 130,00
Zaim γιος του Süleyman
Πάφος, η 206,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 275 913,00 19.285,00
002   γη με βλάστηση 227 618,00 17.670,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 78 26,50 4.760,00
004   καλλιέργειες μουριάς 78 26,50 4.760,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 9 6,00 1.200,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 69 20,50 3.560,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 66 116,50 5.117,50
008   λαχανικό 8 8,50 1.050,00
009   λαχανόκηπος (sebzevat bahçesi) 8 8,50 1.050,00
010   καπνά 41 5,00 722,50
011   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 41 5,00 722,50
012   αμπέλι 10 23,00 2.945,00
013   αμπέλι (bağ) 10 23,00 2.945,00
014   δημητριακά 7 80,00 400,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 7 80,00 400,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 68 468,50 7.285,00
017   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 1,00 200,00
018   κήπος (bağçe) 4 1,50 300,00
019   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 3,00 600,00
020   αγροτεμάχιο (tarla) 23 141,00 705,00
021   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 11 15,00 1.350,00
022   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 23 264,00 1.755,00
023   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 5 43,00 2.375,00
024   κλωστική κάνναβη (Kendir) 15 6,50 507,50
025   κήπος με κλωστική κάνναβη (kendir bahçesi) 2 3,00 100,00
026   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 13 3,50 407,50
027   άλλη χρήση γης 7 1,00 75,00
028   αλώνι (harman) 7 1,00 75,00
029   αλώνι (harman yeri) 1 0,00 20,00
030   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 41 294,00 1.540,00
031   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 41 294,00 1.540,00
032   χωράφι χωρίς βλάστηση (meyvesiz tarla) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 31 125 2.305,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 30 124 2.295,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 10 100,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 100,00
005   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 2 10 200,00
006   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 2 10 200,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun) 14 73 1.455,00
008   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 12 26 440,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
010   αμυγδαλιά (badem) 1 1 10,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 242 18 11.115,00
002   σπίτι (hane) 218 3 4.620,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 300,00
004   σπίτι με κήπο (hane ma' bağçe) 1 1 250,00
005   κατάστημα (dükkan) 15 3 1.000,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
008   χαμάμ (hamam) 1 1 2.500,00
009   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 1 500,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 7 45,00
011   κυψέλη (ari kovani) 2 7 45,00
012   Μύλοι 4 2 2.400,00
013   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
014   Νερόμυλοι 3 1 2.100,00
015   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 1 2.100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 128 547 14.279,00
002   πρόβατα (agnam) 20 474 3.832,00
003   άλογο (bargi̇r) 29 25 5.300,00
004   φοράδα (kisrak) 11 18 3.750,00
005   αγελάδα (inek) 11 4 400,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 4 3 300,00
007   μουλάρι (katir) 8 3 1.450,00
008   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 300,00
009   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
010   αίγες (keçi̇) 4 34 272,00
011   βόδι (öküz) 56 7 3.025,00
012   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 49 3 1.305,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 28, 2022, 11:15 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάφος, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5920/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό