Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5921
UUID βάσης δεδομένων: 66da2254-4990-43d9-9e09-79c19ce3eb45
Όνομα: Τσιφλίκι Βασιλικό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vasiliko Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vasilikon
Βασιλικόν, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vasilikon Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.250,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.050,0 0,0 2.700,0 1.500,0
49,1% 0,0% 32,7% 18,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
1,00
1.792,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
3,00
2.071,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
3,00
2.074,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
9,00
3.639,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
162,00
33.744,75
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
4.050,00
521.383,10
0,8%
Καζάς Πάφου:
0,00
947,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
2,00
2.012,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
0,00
6.113,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
2,00
2.185,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
0,00
61.145,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.700,00
346.355,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
3,00
1.574,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
103,00
15.440,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.500,00
437.137,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.250,00
1.366.020,10
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed Efendi γιος του Merhum Kapucubaşı Hacı İbrahim Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι Βασιλικό 6.375,00
Κόρη του Merhum Kapucubaşı Hacı İbrahim Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι Βασιλικό 4.875,00
Merhum Kapucubaşı Hacı İbrahim Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι Βασιλικό 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 9 162,00 4.050,00
002   γη με βλάστηση 8 161,00 4.025,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 5,00 500,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 5,00 500,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 84,00 725,00
006   λαχανικό 1 3,00 300,00
007   λαχανόκηπος (sebze bağçe) 1 3,00 300,00
008   βαμβάκι 1 1,00 25,00
009   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 1,00 25,00
010   δημητριακά 1 80,00 400,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 80,00 400,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 70,00 2.750,00
013   κήπος (bağçe) 1 5,00 1.000,00
014   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 1 15,00 1.500,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 50,00 250,00
016   κλωστική κάνναβη (Kendir) 1 2,00 50,00
017   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 1 2,00 50,00
018   άλλη χρήση γης 1 1,00 25,00
019   αλώνι (harman) 1 1,00 25,00
020   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 25,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 2.700,00
002   σπίτι (hane) 1 1 700,00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
004   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 101 1.000,00
002   πρόβατα (agnam) 1 100 800,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 19, 2021, 11:12 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Βασιλικό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5921/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό