Όνομα: Τσιφλίκι Βασιλικό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vasiliko Çiftliği
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vasilikon
Βασιλικόν, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vasilikon Chiftlik
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.225,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.025,0 0,0 2.700,0 1.500,0
48,9% 0,0% 32,8% 18,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
1,00
1.792,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
0,00
53,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
3,00
2.071,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
9,00
3.639,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
156,00
17.800,00
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
4.025,00
203.778,10
2,0%
Καζάς Πάφου:
0,00
947,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
2,00
2.012,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
0,00
3.394,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
283,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
0,00
34.440,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.700,00
138.835,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
3,00
1.574,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
103,00
12.121,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.500,00
204.930,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.225,00
566.978,10
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed Efendi γιος του Merhum Kapucubaşı Hacı İbrahim Ağa
Τσιφλίκι Βασιλικό 6.375,00
Κόρη του Merhum Kapucubaşı Hacı İbrahim Ağa
Τσιφλίκι Βασιλικό 4.875,00
Merhum Kapucubaşı Hacı İbrahim Ağa
Τσιφλίκι Βασιλικό 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 9 162,00 4.050,00
002   γη με βλάστηση 8 161,00 4.025,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 5,00 500,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 5,00 500,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 84,00 725,00
006   λαχανικό 1 3,00 300,00
007   λαχανόκηπος (sebze bağçe) 1 3,00 300,00
008   βαμβάκι 1 1,00 25,00
009   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 1,00 25,00
010   δημητριακά 1 80,00 400,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 80,00 400,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 70,00 2.750,00
013   κήπος (bağçe) 1 5,00 1.000,00
014   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 1 15,00 1.500,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 50,00 250,00
016   κλωστική κάνναβη (Kendir) 1 2,00 50,00
017   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 1 2,00 50,00
018   άλλη χρήση γης 1 1,00 25,00
019   αλώνι (harman) 1 1,00 25,00
020   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 25,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 2.700,00
002   σπίτι (hane) 1 1 700,00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
004   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 103 1.500,00
002   πρόβατα (agnam) 1 100 800,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   βόδι (öküz) 1 2 500,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 19, 2021, 11:12 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Βασιλικό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5921/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό