Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5922
UUID βάσης δεδομένων: 5be80dda-961a-4435-8def-110eeda59b0b
Όνομα: Ayios Neophytos Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Eklistra Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Neophytos Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.528,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.655,0 550,0 7.800,0 1.523,0
27,0% 4,1% 57,7% 11,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
1,00
1.792,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.071,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.074,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
7,00
3.639,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
393,00
33.744,75
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
3.655,00
521.383,10
0,7%
Καζάς Πάφου:
1,00
947,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
6,00
2.012,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
55,00
6.113,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
8,00
2.185,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
550,00
61.145,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.800,00
346.355,00
2,3%
Καζάς Πάφου:
4,00
1.574,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
13,00
15.440,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.523,00
437.137,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
13.528,00
1.366.020,10
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι της Εγκλείστρας του Αγίου Νεοφύτου και οι εξαρτώμενές του οντότητες
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayios Neophytos Mon. 13.528,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 7 393,00 3.655,00
002   γη με βλάστηση 5 190,00 2.625,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 7,00 1.400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 7,00 1.400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 7,00 1.400,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 5,00 125,00
007   αμπέλι 1 5,00 125,00
008   αμπέλι (bağ) 1 5,00 125,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 177,00 1.075,00
010   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 2,00 200,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 175,00 875,00
012   κλωστική κάνναβη (Kendir) 1 1,00 25,00
013   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 1 1,00 25,00
014   άλλη χρήση γης 1 3,00 30,00
015   αλώνι (harman) 1 3,00 30,00
016   αλώνι (harman yeri) 1 3,00 30,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 200,00 1.000,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 200,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 55 550,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 55 550,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 1 55 550,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 8 7.800,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.300,00
003   αγροτικά κτήρια 1 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 1 2 200,00
005   Μύλοι 4 5 5.300,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 2 300,00
007   Νερόμυλοι 3 3 5.000,00
008   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
009   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
010   άλλος ερειπωμένος ελαιόμυλος (diğer su değirmeni harab) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 13 1.523,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 200,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
005   αίγες (keçi̇) 1 6 48,00
006   βόδι (öküz) 1 5 1.125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Neophytos Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5922/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό