Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5924
UUID βάσης δεδομένων: d79174fa-017c-436c-8879-3bfc2e72b42b
Όνομα: Χλώρακας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Loraka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Chlorakas
Χλώρακας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khlorakas Florakas
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.577,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.952,5 10,0 2.900,0 3.715,0
54,6% 0,1% 19,9% 25,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
29,00
1.792,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
36,00
2.071,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
36,00
2.074,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
63,00
3.639,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
544,00
33.744,75
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
7.952,50
521.383,10
1,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
947,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
29,00
2.012,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
1,00
6.113,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
29,00
2.185,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
10,00
61.145,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.900,00
346.355,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
18,00
1.574,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
118,00
15.440,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.715,00
437.137,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
14.577,50
1.366.020,10
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του παπά Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 312,50
Χριστίνα Κοράκη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 290,00
Κυριακός γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 370,00
Κόρη του Νικόλα Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 312,50
Νικόλας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 0,00
Γιαννής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 765,00
Γιωρκής Σιαμμάς
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 700,00
Χατζή Νικόλας γιος του Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 915,00
Γιαννής γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 500,00
Λουιζής Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χλώρακας 815,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 63 544,00 7.952,50
002   γη με βλάστηση 61 534,00 7.902,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 28 25,00 5.000,00
004   καλλιέργειες μουριάς 28 25,00 5.000,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 28 25,00 5.000,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 485,50 2.477,50
007   δημητριακά 21 485,50 2.477,50
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 21 485,50 2.477,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 15,50 225,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 100,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 2 15,00 125,00
012   κλωστική κάνναβη (Kendir) 9 8,00 200,00
013   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 9 8,00 200,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 10,00 50,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 10,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 1 10,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
003   μουριές (dut eşcâri) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 29 2.900,00
002   σπίτι (hane) 28 28 2.750,00
003   Μύλοι 1 1 150,00
004   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 110 1.715,00
002   πρόβατα (agnam) 5 105 840,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 200,00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
006   βόδι (öküz) 3 3 525,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χλώρακας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5924/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό