Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5925
UUID βάσης δεδομένων: be4c8d1c-5c32-4899-8f07-cb3efd5e3799
Όνομα: Τρεμιθούσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirmitusa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tremithousa
Τρεμιθούσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tremithousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.665,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.690,0 20,0 1.895,0 4.060,0
31,0% 0,2% 21,9% 46,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
12,00
1.792,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
15,00
2.071,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
15,00
2.074,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
30,00
3.639,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
139,50
33.744,75
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.690,00
521.383,10
0,5%
Καζάς Πάφου:
2,00
947,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
15,00
2.012,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
2,00
6.113,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
15,00
2.185,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
20,00
61.145,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.895,00
346.355,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
11,00
1.574,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
199,00
15.440,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.060,00
437.137,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.665,00
1.366.020,10
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριάκος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 805,00
Παυλής γιος του Ζαχαράκη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 967,50
Νικόλας γιος του παπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 815,00
Κόρη του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 150,00
Παπά Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 0,00
Παπά Νικόλας γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 647,50
Παρασκευή κόρη του Χριστόδουλου Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 380,00
Χριστόδουλος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 0,00
Γιωρκής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 537,50
Χατζή Γιωρκής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεμιθούσα 597,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 30 139,50 2.690,00
002   γη με βλάστηση 30 139,50 2.690,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 12 11,50 1.950,00
004   καλλιέργειες μουριάς 12 11,50 1.950,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 12 11,50 1.950,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 87,00 435,00
007   δημητριακά 7 87,00 435,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 7 87,00 435,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 36,00 180,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 16,00 80,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 20,00 100,00
012   κλωστική κάνναβη (Kendir) 8 5,00 125,00
013   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 8 5,00 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 2 20,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 2 20,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 2 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 15 15 1.895,00
002   σπίτι (hane) 12 12 1.790,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 197 3.560,00
002   πρόβατα (agnam) 2 180 1.440,00
003   βόδι (öküz) 7 17 2.120,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τρεμιθούσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5925/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό