Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5926
UUID βάσης δεδομένων: 0ffeb6ef-d607-4a7a-9a35-08e789dc9595
Όνομα: Κονιά (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Konya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Konia
Κονιά (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Konia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.331,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.875,0 0,0 1.890,0 3.566,0
34,5% 0,0% 22,7% 42,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
14,00
1.792,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.071,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.074,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
25,00
3.639,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
121,50
33.744,75
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.875,00
521.383,10
0,6%
Καζάς Πάφου:
0,00
947,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.012,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
0,00
6.113,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.185,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
0,00
61.145,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.890,00
346.355,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
16,00
1.574,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
65,00
15.440,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.566,00
437.137,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.331,00
1.366.020,10
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 810,00
Χαράλαμπος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 840,00
Γιαννής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 615,00
Γιωρκής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 551,00
Νικόλας γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 610,00
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 400,00
Γιωρκής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 715,00
Σάββας γιος του Μακαρίδα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 540,00
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 815,00
Χαράλαμπος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κονιά (τα) 100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 25 121,50 2.875,00
002   γη με βλάστηση 22 120,50 2.845,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 13 11,50 2.300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 13 11,50 2.300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 13 11,50 2.300,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 54,00 270,00
007   δημητριακά 3 54,00 270,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 54,00 270,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 55,00 275,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 6 55,00 275,00
011   άλλη χρήση γης 3 1,00 30,00
012   αλώνι (harman) 3 1,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 14 1.890,00
002   σπίτι (hane) 14 14 1.890,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 55 1.066,00
002   αίγες (keçi̇) 2 32 256,00
003   βόδι (öküz) 3 3 650,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 20 160,00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 20 160,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 11:46 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κονιά (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5926/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό