Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5927
UUID βάσης δεδομένων: 52fe94b1-c3e9-407e-aaff-2441570379b1
Όνομα: Αναβαργός, ο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anavarkoz
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Anavargos
Αναβαργός, ο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Anavargos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.840,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.600,0 60,0 1.410,0 2.770,0
52,0% 0,7% 16,0% 31,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
13,00
1.792,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.071,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.074,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
32,00
3.639,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
347,00
33.744,75
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
4.600,00
521.383,10
0,9%
Καζάς Πάφου:
3,00
947,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.012,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
6,00
6.113,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.185,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
60,00
61.145,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.410,00
346.355,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
12,00
1.574,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
75,00
15.440,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.770,00
437.137,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.840,00
1.366.020,10
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Θεοδόση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 890,00
Γιαννής γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 750,00
Χατζή Νικόλας γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 1.350,00
Μιχαήλ γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 890,00
Αντωνής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 350,00
Κόρη του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 330,00
Χριστόδουλος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 0,00
Παπά Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 760,00
Παπά Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 390,00
Κυριακός γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναβαργός, ο 385,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 32 347,00 4.600,00
002   γη με βλάστηση 26 331,00 4.470,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 13 13,00 2.600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 13 13,00 2.600,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 1,00 200,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 12 12,00 2.400,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 79,00 675,00
008   αμπέλι 3 8,00 320,00
009   αμπέλι (bağ) 3 8,00 320,00
010   δημητριακά 4 71,00 355,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 71,00 355,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 239,00 1.195,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 6 239,00 1.195,00
014   άλλη χρήση γης 5 0,00 50,00
015   αλώνι (harman) 5 0,00 50,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 16,00 80,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 16,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 6 60,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 6 60,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 1 10,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 2 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 14 1.410,00
002   σπίτι (hane) 13 13 1.360,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 68 1.020,00
002   πρόβατα (agnam) 2 65 520,00
003   βόδι (öküz) 3 3 500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αναβαργός, ο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5927/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό