Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5929
UUID βάσης δεδομένων: 604ab885-75ed-4c50-ab61-6644aaa5b204
Όνομα: Λέμπα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lemba
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lempa
Λέμπα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lemba
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.022,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.832,5 30,0 5.810,0 6.350,0
32,4% 0,2% 32,2% 35,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
14,00
1.792,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.071,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.074,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
62,00
3.639,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
436,00
33.744,75
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
5.832,50
521.383,10
1,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
947,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
40,00
2.012,00
2,0%
Καζάς Πάφου:
3,00
6.113,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
44,00
2.185,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
30,00
61.145,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.810,00
346.355,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
28,00
1.574,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
126,00
15.440,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.350,00
437.137,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
18.022,50
1.366.020,10
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 325,00
Osman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 650,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 455,00
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 440,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 490,00
Hasan γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 290,00
Hüseyin Καραμανής
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 440,00
'Ömer γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 490,00
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 440,00
'Ali γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λέμπα 240,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 62 436,00 5.832,50
002   γη με βλάστηση 51 374,00 5.452,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 22 22,50 3.525,00
004   καλλιέργειες μουριάς 22 22,50 3.525,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 22 22,50 3.525,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 13,00 65,00
007   δημητριακά 4 13,00 65,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 13,00 65,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 15 330,00 1.650,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 14 325,00 1.625,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 5,00 25,00
012   κλωστική κάνναβη (Kendir) 10 8,50 212,50
013   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 10 8,50 212,50
014   άλλη χρήση γης 8 2,00 80,00
015   αλώνι (harman) 8 2,00 80,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 60,00 300,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 60,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 3 30,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 3 30,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 40 44 5.810,00
002   σπίτι (hane) 36 36 3.630,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 6 30,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 6 30,00
005   Μύλοι 2 2 2.150,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 150,00
007   Νερόμυλοι 1 1 2.000,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 107 1.600,00
002   πρόβατα (agnam) 3 80 640,00
003   πρόβατα (koyun) 1 35 280,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 3 5 500,00
006   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
007   βόδι (öküz) 1 1 100,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λέμπα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5929/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό