Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5931
UUID βάσης δεδομένων: 298ef836-ea64-43a0-bf84-e903dd8153e2
Όνομα: Μεσόγη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Meso'i
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mesogi
Μεσόγη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mesoyi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 17.725,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.200,0 160,0 4.230,0 5.135,0
46,3% 0,9% 23,9% 29,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
26,00
446,00
5,8%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
9,00
11,1%
Καζάς Κουκλιών:
29,00
512,00
5,7%
Καζάς Κουκλιών:
29,00
512,00
5,7%
Καζάς Κουκλιών:
72,00
857,00
8,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
705,00
9.083,75
7,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
8.200,00
125.366,90
6,5%
Καζάς Κουκλιών:
6,00
177,00
3,4%
Καζάς Κουκλιών:
29,00
479,00
6,1%
Καζάς Κουκλιών:
16,00
836,00
1,9%
Καζάς Κουκλιών:
31,00
491,00
6,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
160,00
8.600,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
4.230,00
68.940,00
6,1%
Καζάς Κουκλιών:
22,00
347,00
6,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
64,00
4.461,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
5.135,00
103.170,00
5,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
17.725,00
306.076,90
5,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 1.092,50
Κυριακός γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 1.002,50
Βασίλης γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 275,00
Σταυρινός γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 410,00
Παπαδιά γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 410,00
Χριστόδουλος γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 902,50
Γιαννής γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 702,50
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 780,00
Λευτέρης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 802,50
Παναής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 250,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 72 705,00 8.200,00
002   γη με βλάστηση 60 703,00 8.080,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 23 22,50 4.500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 23 22,50 4.500,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 1,00 200,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 22 21,50 4.300,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 671,00 3.355,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 7 199,00 995,00
009   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 16 472,00 2.360,00
010   κλωστική κάνναβη (Kendir) 14 9,50 225,00
011   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 14 9,50 225,00
012   άλλη χρήση γης 12 2,00 120,00
013   αλώνι (harman) 12 2,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 16 160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 15 150,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun) 5 15 150,00
004   χαρουπιές 1 1 10,00
005   χαρουπιά (harub 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 31 4.230,00
002   σπίτι (hane) 26 26 4.060,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 4 20,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
005   Μύλοι 1 1 150,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 52 2.135,00
002   πρόβατα (agnam) 1 40 320,00
003   πρόβατα (koyun) 1 40 320,00
004   αγελάδα (inek) 4 4 690,00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
006   βόδι (öküz) 5 8 1.125,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 10:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μεσόγη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5931/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό