Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5932
UUID βάσης δεδομένων: a4b7ef74-9151-41b9-9644-bc3f755d5149
Όνομα: Άρμου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Armu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Armou
Άρμου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Armou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.307,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.027,5 320,0 6.550,0 8.410,0
44,0% 1,2% 24,0% 30,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
40,00
1.792,00
2,2%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
44,00
2.071,00
2,1%
Καζάς Πάφου:
44,00
2.074,00
2,1%
Καζάς Πάφου:
89,00
3.639,00
2,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
1.051,00
33.744,75
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
12.027,50
521.383,10
2,3%
Καζάς Πάφου:
17,00
947,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
40,00
2.012,00
2,0%
Καζάς Πάφου:
35,00
6.113,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
41,00
2.185,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
320,00
61.145,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.550,00
346.355,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
34,00
1.574,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
203,00
15.440,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.410,00
437.137,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
27.307,50
1.366.020,10
2,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 995,00
Σκουρής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 935,00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 1.290,00
Χατζή Χαράλαμπος γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 1.265,00
Χατζή Κούλλης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 1.025,00
Σάββας γιος του Χατζή Κούλλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 995,00
Γιαννής γιος του Παναγιώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 680,00
Αντωνής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 465,00
Γιαννής γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 890,00
Σολωμός γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρμου 1.125,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 89 1.051,00 12.027,50
002   γη με βλάστηση 82 1.050,50 11.867,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 36 26,00 5.200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 36 26,00 5.200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 36 26,00 5.200,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 33,00 1.650,00
007   αμπέλι 8 33,00 1.650,00
008   αμπέλι (bağ) 8 33,00 1.650,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 35 989,00 4.955,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 4 133,00 665,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 2,00 20,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 30 854,00 4.270,00
013   κλωστική κάνναβη (Kendir) 3 2,50 62,50
014   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 3 2,50 62,50
015   άλλη χρήση γης 7 0,50 160,00
016   αλώνι (harman) 7 0,50 160,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 17 35 320,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 13 25 245,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 4 11 110,00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 4 11 110,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 6 10 95,00
006   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 3 4 40,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 5 25,00
008   αμυγδαλιά (badem) 2 5 25,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 2 5 25,00
010   χαρουπιές 2 5 50,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harup) 2 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 40 41 6.550,00
002   σπίτι (hane) 38 38 6.390,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   Μύλοι 1 1 150,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 182 3.160,00
002   πρόβατα (agnam) 2 20 160,00
003   πρόβατα (koyun) 2 20 160,00
004   αγελάδα (inek) 3 3 300,00
005   αίγες (keçi̇) 1 150 1.200,00
006   βόδι (öküz) 8 9 1.500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άρμου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5932/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό