Όνομα: Μέσα Χωριό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mesahorko
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mesa Chorio
Μέσα Χωριό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mesa Khorion
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.779,90
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.779,9 150,0 1.610,0 1.290,0
48,1% 2,6% 27,9% 22,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
26,00
446,00
5,8%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
9,00
11,1%
Καζάς Κουκλιών:
30,00
512,00
5,9%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
19,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
62,00
857,00
7,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κουκλιών:
384,00
4.926,00
7,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
2.779,90
48.924,40
5,7%
Καζάς Κουκλιών:
18,00
177,00
10,2%
Καζάς Κουκλιών:
22,00
479,00
4,6%
Καζάς Κουκλιών:
15,00
533,00
2,8%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
42,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
150,00
5.595,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.610,00
26.825,00
6,0%
Καζάς Κουκλιών:
16,00
347,00
4,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
59,00
3.624,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.290,00
56.150,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
5.779,90
135.324,40
4,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Θοδωρής γιος του Χριστόδουλου
Μέσα Χωριό 1.197,50
Παπά Κωνσταντής γιος του Χριστόδουλου
Μέσα Χωριό 1.037,50
Χατζή Χριστόδουλος γιος του Χατζή Γιωρκή
Μέσα Χωριό 1.032,50
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
Μέσα Χωριό 1.125,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Θοδωρή
Μέσα Χωριό 752,50
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
Μέσα Χωριό 360,00
Αργύρης γιος του Χριστόδουλου
Μέσα Χωριό 665,00
Χριστόδουλος γιος του Κυριακού
Μέσα Χωριό 515,00
Νικόλας γιος του παπά Θοδωρή
Μέσα Χωριό 650,00
Κωνσταντής γιος του Γιωρκή
Μέσα Χωριό 372,40
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 62 395,50 3.014,90
002   γη με βλάστηση 50 386,50 2.964,90
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 21 3,00 600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 21 3,00 600,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 21 3,00 600,00
006   2 9,00 450,00
007   αμπέλι 2 9,00 450,00
008   αμπέλι (bağ) 2 9,00 450,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 373,00 1.865,00
010   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 19 373,00 1.865,00
011   κλωστική κάνναβη (Kendir) 8 1,50 49,90
012   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 8 1,50 49,90
013   11 1,00 10,00
014   αλώνι (harman) 11 1,00 10,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 8,00 40,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 8,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 18 27 260,00
002   ελιές 16 23 230,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 3 6 60,00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 2 5 50,00
005   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
006   ελιά (zeytun) 1 2 20,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun) 12 15 150,00
008   Σύνολο αμυγδαλιών 1 2 20,00
009   αμυγδαλιά (badem) 1 2 20,00
010   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 2 20,00
011   χαρουπιές 1 2 10,00
012   χαρουπιές (harub eşcâri) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 22 3 1.760,00
002   σπίτι (hane) 20 1 1.560,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   Μύλοι 1 1 150,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 16 62 1.690,00
002   πρόβατα (agnam) 2 55 440,00
003   πρόβατα (koyun) 2 55 440,00
004   αγελάδα (inek) 3 2 300,00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
006   βόδι (öküz) 11 5 950,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 8 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μέσα Χωριό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5933/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό