Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5934
UUID βάσης δεδομένων: 67d2badf-2049-45bc-bd1b-8555aea94da6
Όνομα: Πέγεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Peya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pegeia
Πέγεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Peyia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 40.658,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.490,0 170,0 15.590,0 13.408,0
28,3% 0,4% 38,3% 33,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πέγεια (Αυτή η εγγραφή) 36.778 90,46%
Panayia Zalakion Zalaca Manastırı 3.630 8,93%
Çiko Manastırı Çiko Manastırı 250 0,61%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
52,00
1.792,00
2,9%
Καζάς Πάφου:
3,00
52,00
5,8%
Καζάς Πάφου:
60,00
2.071,00
2,9%
Καζάς Πάφου:
60,00
2.074,00
2,9%
Καζάς Πάφου:
83,00
3.639,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
1.701,00
33.744,75
5,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
11.490,00
521.383,10
2,2%
Καζάς Πάφου:
3,00
947,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
57,00
2.012,00
2,8%
Καζάς Πάφου:
17,00
6.113,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
56,00
2.185,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
170,00
61.145,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
15.590,00
346.355,00
4,5%
Καζάς Πάφου:
51,00
1.574,00
3,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
264,00
15.440,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
13.408,00
437.137,00
3,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
40.658,00
1.366.020,10
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Μιχαήλ γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 615,00
Χατζή Νικόλας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 165,00
Αραμπατζή Σάββας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 150,00
Χριστόδουλος Κλάδος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 660,00
Κωνσταντής γιος του παπά Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 325,00
Φίλιππος Λέμιας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 550,00
Χατζή Κυριακός γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 573,00
Νικόλας γιος του Πρωτοπαπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 615,00
Φίλιππος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 720,00
Γιαννής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέγεια 610,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 83 1.701,00 11.490,00
002   γη με βλάστηση 62 1.696,00 11.280,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 16 9,50 1.810,00
004   καλλιέργειες μουριάς 15 9,00 1.710,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 15 9,00 1.710,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 100,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 12,00 600,00
008   αμπέλι 1 12,00 600,00
009   αμπέλι (bağ) 1 12,00 600,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 45 1.674,50 8.870,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 4 171,00 855,00
012   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 0,50 50,00
013   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 40 1.503,00 7.965,00
014   άλλη χρήση γης 21 5,00 210,00
015   αλώνι (harman) 21 5,00 210,00
016   αλώνι (harman yeri) 3 0,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 17 170,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 17 170,00
003   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 2 20,00
004   ελιά (zeytun) 1 10 100,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 57 56 15.590,00
002   σπίτι (hane) 51 50 7.840,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 50,00
006   Μύλοι 4 4 7.650,00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 150,00
008   Νερόμυλοι 3 3 7.500,00
009   νερόμυλος (su değirmeni) 1 1 3.000,00
010   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
011   ερειπωμένος ελαιόμυλος (su değirmeni harab) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 236 7.158,00
002   πρόβατα (agnam) 2 91 728,00
003   πρόβατα (koyun) 2 91 728,00
004   άλογο (bargi̇r) 6 8 1.610,00
005   φοράδα (kisrak) 5 7 1.410,00
006   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
007   αίγες (keçi̇) 2 75 640,00
008   βόδι (öküz) 11 23 3.500,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 35 280,00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 35 280,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πέγεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5934/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό