Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5936
UUID βάσης δεδομένων: 20aa84ca-b921-444d-b96e-a06756eada9f
Όνομα: Τσάδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çada
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tsada
Τσάδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tsada
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.085,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.955,0 70,0 7.860,0 6.200,0
45,8% 0,3% 30,1% 23,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
48,00
446,00
10,8%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
9,00
11,1%
Καζάς Κουκλιών:
55,00
512,00
10,7%
Καζάς Κουκλιών:
55,00
512,00
10,7%
Καζάς Κουκλιών:
89,00
857,00
10,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
1.016,00
9.083,75
11,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
11.955,00
125.366,90
9,5%
Καζάς Κουκλιών:
4,00
177,00
2,3%
Καζάς Κουκλιών:
50,00
479,00
10,4%
Καζάς Κουκλιών:
7,00
836,00
0,8%
Καζάς Κουκλιών:
51,00
491,00
10,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
70,00
8.600,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
7.860,00
68.940,00
11,4%
Καζάς Κουκλιών:
34,00
347,00
9,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
130,00
4.461,00
2,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
6.200,00
103.170,00
6,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
26.085,00
306.076,90
8,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Σίμος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 475,00
Αργύρης γιος του Καρά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 830,00
Ανζουλής Χριστόδουλος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 820,00
Μιχαήλ γιος του Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 120,00
Χριστόδουλος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 890,00
Χριστόδουλος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 725,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 470,00
Γιαννής γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 805,00
Χαράλαμπος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 900,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσάδα 250,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 89 1.016,00 11.955,00
002   γη με βλάστηση 68 641,00 10.040,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 45 33,00 6.550,00
004   καλλιέργειες μουριάς 45 33,00 6.550,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 45 33,00 6.550,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 4,50 225,00
007   αμπέλι 2 4,50 225,00
008   αμπέλι (bağ) 2 4,50 225,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 21 603,50 3.265,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 50,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 3 133,00 665,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 17 470,00 2.550,00
013   άλλη χρήση γης 4 0,00 40,00
014   αλώνι (harman) 4 0,00 40,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 375,00 1.875,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 375,00 1.875,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 7 70,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 7 70,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 1 10,00
004   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 3 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 50 51 7.860,00
002   σπίτι (hane) 48 49 7.660,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   Μύλοι 1 1 150,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 115 2.450,00
002   πρόβατα (agnam) 3 70 560,00
003   πρόβατα (koyun) 2 60 480,00
004   αγελάδα (inek) 14 14 1.400,00
005   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
006   βόδι (öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2019, 3:12 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσάδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5936/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό