Όνομα: Τσάδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çada
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tsada
Τσάδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tsada
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.810,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.660,0 60,0 1.020,0 1.070,0
55,3% 1,2% 21,2% 22,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
48,00
446,00
10,8%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
9,00
11,1%
Καζάς Κουκλιών:
55,00
512,00
10,7%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
19,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
89,00
857,00
10,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κουκλιών:
473,00
4.926,00
9,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
2.660,00
48.924,40
5,4%
Καζάς Κουκλιών:
4,00
177,00
2,3%
Καζάς Κουκλιών:
50,00
479,00
10,4%
Καζάς Κουκλιών:
6,00
533,00
1,1%
Καζάς Κουκλιών:
4,00
42,00
9,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
60,00
5.595,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.020,00
26.825,00
3,8%
Καζάς Κουκλιών:
34,00
347,00
9,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
91,00
3.624,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.070,00
56.150,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
4.810,00
135.324,40
3,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Simo γιος του Γιωρκή
Τσάδα 475,00
Αργύρης γιος του Καρά Γιαννή
Τσάδα 830,00
Ανζουλής Χριστόδουλος
Τσάδα 820,00
Μιχαήλ γιος του Τουμάζου
Τσάδα 120,00
Χριστόδουλος γιος του Λουίζου
Τσάδα 890,00
Χριστόδουλος γιος του Κωνσταντή
Τσάδα 725,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Φίλιππου
Τσάδα 470,00
Γιαννής γιος του Πέτρου
Τσάδα 805,00
Χαράλαμπος γιος του Χριστόδουλου
Τσάδα 900,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
Τσάδα 250,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 89 802,50 4.615,00
002   γη με βλάστηση 68 511,50 3.150,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 45 1,50 350,00
004   καλλιέργειες μουριάς 45 1,50 350,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 45 1,50 350,00
006   2 4,50 225,00
007   αμπέλι 2 4,50 225,00
008   αμπέλι (bağ) 2 4,50 225,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 21 505,50 2.575,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 50,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 3 88,00 440,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 17 417,00 2.085,00
013   4 0,00 10,00
014   αλώνι (harman) 4 0,00 10,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 291,00 1.455,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 291,00 1.455,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 4 7 70,00
002   ελιές 4 7 70,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 1 10,00
004   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 3 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 50 6 1.170,00
002   σπίτι (hane) 48 4 970,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   Μύλοι 1 1 150,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 34 103 1.400,00
002   πρόβατα (agnam) 3 70 560,00
003   πρόβατα (koyun) 2 60 480,00
004   αγελάδα (inek) 14 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
006   βόδι (öküz) 16 2 500,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2019, 3:12 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσάδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5936/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό