Όνομα: Κοίλη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cili
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koili
Κοίλη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kyli
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.905,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.085,0 160,0 1.240,0 3.570,0
45,9% 1,8% 13,9% 40,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
33,00
1.792,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
35,00
2.071,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
54,00
3.639,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
412,50
17.800,00
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
4.085,00
203.778,10
2,0%
Καζάς Πάφου:
8,00
947,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
37,00
2.012,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
16,00
3.394,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
283,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
160,00
34.440,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.240,00
138.835,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
31,00
1.574,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
319,00
12.121,00
2,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.570,00
204.930,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.905,00
566.978,10
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριακός
Κοίλη 750,00
Αργύρης γιος του παπά Γιαννή
Κοίλη 1.040,00
Χριστόδουλος Σταφύλης
Κοίλη 1.065,00
Χατζή Γιωρκής γιος του Γιαννή
Κοίλη 1.200,00
Χρυστάλλα κόρη του Γιωρκή
Κοίλη 165,00
Γιωρκής
Κοίλη 0,00
Γιαννής γιος του Αργύρη
Κοίλη 405,00
Κωνσταντής γιος του Γιαννή
Κοίλη 380,00
Σάββας γιος του Τουμάζου
Κοίλη 1.085,00
Ένζο κόρη του Αργύρη
Κοίλη 390,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 54 588,00 5.620,00
002   γη με βλάστηση 47 464,00 4.990,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 20 10,50 2.100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 20 10,50 2.100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 20 10,50 2.100,00
006   5 3,00 150,00
007   αμπέλι 5 3,00 150,00
008   αμπέλι (bağ) 5 3,00 150,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 22 450,50 2.740,00
010   κήπος (bağçe) 2 2,50 500,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 4 144,00 720,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 16 304,00 1.520,00
013   3 0,00 10,00
014   αλώνι (harman) 3 0,00 10,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 124,00 620,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 124,00 620,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 8 17 170,00
002   ελιές 8 17 170,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 1 10,00
004   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 7 16 160,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 37 3 1.240,00
002   σπίτι (hane) 32 1 800,00
003   αγροτικά κτήρια 4 1 90,00
004   μάντρα (mandıra) 4 1 90,00
005   Μύλοι 1 1 350,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 31 352 3.810,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 4 1 100,00
006   αίγες (keçi̇) 7 315 2.520,00
007   βόδι (öküz) 18 5 750,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 10 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 17, 2021, 10:36 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοίλη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5937/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό