Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5937
UUID βάσης δεδομένων: 5c94400b-7dcb-49a9-9fae-ad61ec6a4894
Όνομα: Κοίλη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cili
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koili
Κοίλη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kyli
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.625,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.045,0 210,0 5.450,0 8.920,0
45,2% 0,8% 20,5% 33,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
33,00
1.792,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
35,00
2.071,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
35,00
2.074,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
54,00
3.639,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
942,00
33.744,75
2,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
12.045,00
521.383,10
2,3%
Καζάς Πάφου:
8,00
947,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
37,00
2.012,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
21,00
6.113,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
37,00
2.185,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
210,00
61.145,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.450,00
346.355,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
31,00
1.574,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
450,00
15.440,00
2,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.920,00
437.137,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
26.625,00
1.366.020,10
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριακός
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 750,00
Αργύρης γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 1.040,00
Χριστόδουλος Σταφύλης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 1.065,00
Χατζή Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 1.200,00
Χρυστάλλα κόρη του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 165,00
Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 0,00
Γιαννής γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 405,00
Κωνσταντής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 380,00
Σάββας γιος του Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 1.085,00
Ένζο κόρη του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοίλη 390,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 54 942,00 12.045,00
002   γη με βλάστηση 47 773,00 11.170,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 20 31,50 6.300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 20 31,50 6.300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 20 31,50 6.300,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 15,00 750,00
007   αμπέλι 5 15,00 750,00
008   αμπέλι (bağ) 5 15,00 750,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 22 726,50 4.120,00
010   κήπος (bağçe) 2 2,50 500,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 4 194,00 970,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 16 530,00 2.650,00
013   άλλη χρήση γης 3 0,00 30,00
014   αλώνι (harman) 3 0,00 30,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 169,00 845,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 169,00 845,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 21 210,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 21 210,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 1 10,00
004   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 7 20 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 37 37 5.450,00
002   σπίτι (hane) 32 32 4.920,00
003   αγροτικά κτήρια 4 4 180,00
004   μάντρα (mandıra) 4 4 180,00
005   Μύλοι 1 1 350,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 21 440 6.420,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
006   αίγες (keçi̇) 7 385 3.080,00
007   βόδι (öküz) 8 20 2.500,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 17, 2021, 10:36 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοίλη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5937/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό