Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5938
UUID βάσης δεδομένων: c2940a2f-852a-4a20-a180-8abefd982421
Όνομα: Στρουμπί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Usturunbi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Stroumpi
Στρουμπί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stroumbi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45.815,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
27.565,0 90,0 7.235,0 10.925,0
60,2% 0,2% 15,8% 23,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
47,00
1.792,00
2,6%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
48,00
2.071,00
2,3%
Καζάς Πάφου:
48,00
2.074,00
2,3%
Καζάς Πάφου:
120,00
3.639,00
3,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
2.026,00
33.744,75
6,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
27.565,00
521.383,10
5,3%
Καζάς Πάφου:
3,00
947,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
48,00
2.012,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
9,00
6.113,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
49,00
2.185,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
90,00
61.145,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.235,00
346.355,00
2,1%
Καζάς Πάφου:
47,00
1.574,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
137,00
15.440,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
10.925,00
437.137,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
45.815,00
1.366.020,10
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Φίλιππος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 980,00
Αργύρης γιος του Πρωτοπαπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 575,00
Χριστόδουλος γιος του Γερόλεμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 1.240,00
Αναστάσης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 1.310,00
Σάββας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 525,00
Παπά Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 1.060,00
Κυριακός γιος του Πρωτοπαπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 905,00
Αναγνώστης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 1.227,50
Ευθύμιος Κυριακός
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 725,00
Σάββας Φλουρής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στρουμπί 1.235,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 120 2.026,00 27.565,00
002   γη με βλάστηση 88 928,00 21.965,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 43 82,00 16.400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 43 82,00 16.400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 43 82,00 16.400,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 26 54,00 825,00
007   βαμβάκι 26 54,00 825,00
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 10 20,00 315,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 13 28,00 420,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 3 6,00 90,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 792,00 4.740,00
012   κήπος (bağçe) 2 4,00 800,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 2 62,00 310,00
014   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 15 726,00 3.630,00
015   άλλη χρήση γης 6 4,00 80,00
016   αλώνι (harman) 6 4,00 80,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 26 1.094,00 5.520,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 26 1.094,00 5.520,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 9 90,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 9 90,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun) 3 9 90,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 48 49 7.235,00
002   σπίτι (hane) 45 44 6.970,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 15,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 105 2.925,00
002   πρόβατα (agnam) 4 92 1.000,00
003   πρόβατα (koyun) 1 30 240,00
004   άλογο (bargi̇r) 3 4 800,00
005   φοράδα (kisrak) 2 3 600,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   βόδι (öküz) 7 8 1.025,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Στρουμπί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5938/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό