Όνομα: Στρουμπί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Usturunbi
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Stroumpi
Στρουμπί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stroumbi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.477,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.497,5 90,0 1.145,0 1.745,0
64,8% 1,1% 13,5% 20,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
47,00
1.792,00
2,6%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
48,00
2.071,00
2,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
120,00
3.639,00
3,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
736,00
17.800,00
4,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
5.497,50
203.778,10
2,7%
Καζάς Πάφου:
3,00
947,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
48,00
2.012,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
9,00
3.394,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
4,00
283,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
90,00
34.440,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.145,00
138.835,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
47,00
1.574,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
33,00
12.121,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.745,00
204.930,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.477,50
566.978,10
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Φίλιππος γιος του Αργύρη
Στρουμπί 980,00
Αργύρης γιος του Πρωτοπαπά
Στρουμπί 575,00
Χριστόδουλος γιος του Γερόλεμου
Στρουμπί 1.240,00
Αναστάσης γιος του Γιωρκή
Στρουμπί 1.310,00
Σάββας γιος του Γιαννή
Στρουμπί 525,00
Παπά Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
Στρουμπί 1.060,00
Κυριακός γιος του Πρωτοπαπά
Στρουμπί 905,00
Αναγνώστης
Στρουμπί 1.227,50
Ευθύμιος Κυριακός
Στρουμπί 725,00
Σάββας Φλουρής
Στρουμπί 1.235,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 120 1.035,00 7.772,50
002   γη με βλάστηση 88 539,00 5.142,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 43 10,00 2.000,00
004   καλλιέργειες μουριάς 43 10,00 2.000,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 43 10,00 2.000,00
006   26 13,00 172,50
007   βαμβάκι 26 13,00 172,50
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 10 6,00 67,50
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 13 5,00 75,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 3 2,00 30,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 516,00 2.970,00
012   κήπος (bağçe) 2 2,00 400,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 2 62,00 310,00
014   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 15 452,00 2.260,00
015   6 1,00 30,00
016   αλώνι (harman) 6 1,00 30,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 26 495,00 2.600,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 26 495,00 2.600,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 3 9 90,00
002   ελιές 3 9 90,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun) 3 9 90,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 48 6 1.345,00
002   σπίτι (hane) 45 1 1.080,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   1 3 15,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 47 71 2.435,00
002   πρόβατα (agnam) 4 62 760,00
003   πρόβατα (koyun) 1 30 240,00
004   άλογο (bargi̇r) 3 4 800,00
005   φοράδα (kisrak) 2 3 600,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   βόδι (öküz) 39 4 775,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 32 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Στρουμπί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5938/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό