Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5939
UUID βάσης δεδομένων: 1fdedb3a-5098-4a73-a76f-6a1b313670be
Όνομα: Ακουρσός (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Akurso
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Akoursos
Ακουρσός (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Akourso
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 17.651,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
10.766,5 310,0 2.235,0 4.340,0
61,0% 1,8% 12,7% 24,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
30,00
1.792,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
35,00
2.071,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
35,00
2.074,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
53,00
3.639,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
685,75
33.744,75
2,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
10.766,50
521.383,10
2,1%
Καζάς Πάφου:
11,00
947,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.012,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
31,00
6.113,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
35,00
2.185,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
310,00
61.145,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.235,00
346.355,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
21,00
1.574,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
123,00
15.440,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.340,00
437.137,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
17.651,50
1.366.020,10
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 920,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 1.290,00
Yusuf γιος του Muslu
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 525,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 1.120,00
Derviş γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 390,00
Hasan γιος του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 1.395,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 894,00
Abdurrahman γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 967,50
Mustafa γιος του Zaim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 1.235,00
Osman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακουρσός (η) 900,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 53 685,75 10.766,50
002   γη με βλάστηση 35 111,75 7.811,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 22 34,50 6.880,00
004   καλλιέργειες μουριάς 22 34,50 6.880,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 22 34,50 6.880,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 19,50 476,50
007   καπνά 6 12,50 370,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 6 12,50 370,00
009   βαμβάκι 4 7,00 106,50
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 2 3,50 52,50
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 3,50 54,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 57,75 455,00
013   κήπος (bağçe) 1 0,25 25,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 56,00 280,00
015   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 1,50 150,00
016   άλλη χρήση γης 3 3,00 30,00
017   αλώνι (harman) 3 3,00 30,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 15 571,00 2.925,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 571,00 2.925,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 31 310,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 25 250,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 25 250,00
004   χαρουπιές 3 6 60,00
005   χαρουπιά (harub 2) 1 2 20,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 20,00
007   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 33 35 2.235,00
002   σπίτι (hane) 30 30 2.200,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 5 35,00
004   κυψέλη (ari kovani) 3 5 35,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 114 2.090,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 4 600,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
005   αγελάδα (inek) 2 3 400,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
007   αίγες (keçi̇) 3 90 720,00
008   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ακουρσός (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5939/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό