Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5940
UUID βάσης δεδομένων: 0a2c243e-7440-478e-a034-16452f75e999
Όνομα: Πολέμι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Polem
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Polemi
Πολέμι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Polemi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 43.219,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
26.925,0 120,0 4.295,0 11.879,0
62,3% 0,3% 9,9% 27,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πολέμι (Αυτή η εγγραφή) 35.759 82,74%
Moni Kykkou Çiko Manastırı 7.460 17,26%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
44,00
1.792,00
2,5%
Καζάς Πάφου:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Πάφου:
50,00
2.071,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
50,00
2.074,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
118,00
3.639,00
3,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
1.954,50
33.744,75
5,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
26.925,00
521.383,10
5,2%
Καζάς Πάφου:
7,00
947,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
48,00
2.012,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
12,00
6.113,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
46,00
2.185,00
2,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
120,00
61.145,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.295,00
346.355,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
49,00
1.574,00
3,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
127,00
15.440,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
11.879,00
437.137,00
2,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
43.219,00
1.366.020,10
3,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Χριστόδουλος γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 1.180,00
Αναστάσης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 910,00
Παπά Γιωρκής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 625,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 1.110,00
Γιαννής Κυριακός
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 565,00
Νικόλας γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 1.130,00
Γιαννής γιος του Σταυρινού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 1.075,00
Χριστόδουλος γιος του Τσικκίνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 795,00
Χριστόδουλος γιος του Στυλλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 460,00
Βασίλης γιος του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολέμι 1.010,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 118 1.954,50 26.925,00
002   γη με βλάστηση 73 1.282,50 23.345,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 36 80,50 16.100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 36 80,50 16.100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 36 80,50 16.100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 9,00 225,00
007   αμπέλι 2 9,00 225,00
008   αμπέλι (bağ) 2 9,00 225,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 35 1.193,00 7.020,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 3,00 600,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 3 123,00 615,00
012   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 3,50 350,00
013   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 29 1.063,50 5.455,00
014   άλλη χρήση γης 28 28,00 275,00
015   αλώνι (harman) 28 28,00 275,00
016   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 644,00 3.305,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 644,00 3.305,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 12 120,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 12 120,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 12 120,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 48 46 4.295,00
002   σπίτι (hane) 45 43 3.810,00
003   σπίτια (haneler) 1 0 0,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
008   Μύλοι 1 1 380,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 380,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 32 108 7.129,00
002   πρόβατα (agnam) 4 63 504,00
003   πρόβατα (koyun) 4 63 504,00
004   άλογο (bargi̇r) 7 21 3.150,00
005   φοράδα (kisrak) 2 11 1.650,00
006   αγελάδα (inek) 5 6 600,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
008   βόδι (öküz) 15 17 2.375,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πολέμι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5940/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό