Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5941
UUID βάσης δεδομένων: bebbd117-156a-4cdc-802b-93351d3e392d
Όνομα: Ψάθι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İpşati
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Psathi
Ψάθι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Psathi Psakhi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.875,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.935,0 20,0 710,0 1.210,0
60,2% 0,4% 14,6% 24,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
9,00
446,00
2,0%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
10,00
512,00
2,0%
Καζάς Κουκλιών:
10,00
512,00
2,0%
Καζάς Κουκλιών:
13,00
857,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
118,00
9.083,75
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
2.935,00
125.366,90
2,3%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
177,00
0,6%
Καζάς Κουκλιών:
10,00
479,00
2,1%
Καζάς Κουκλιών:
2,00
836,00
0,2%
Καζάς Κουκλιών:
10,00
491,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
20,00
8.600,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
710,00
68.940,00
1,0%
Καζάς Κουκλιών:
5,00
347,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
122,00
4.461,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.210,00
103.170,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
4.875,00
306.076,90
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψάθι 620,00
Έμπορος İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψάθι 480,00
Rüstem γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψάθι 590,00
Abdullah γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψάθι 735,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψάθι 480,00
Sarim κόρη του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψάθι 445,00
İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψάθι 0,00
Σάββας γιος του τσαγκάρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψάθι 645,00
Κυριακός γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψάθι 830,00
Αντωνής γιος του Γιαλλούρα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψάθι 50,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 118,00 2.935,00
002   γη με βλάστηση 7 12,00 2.400,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 12,00 2.400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 12,00 2.400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 12,00 2.400,00
006   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 105,00 525,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 105,00 525,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 2 20,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 2 20,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 10 710,00
002   σπίτι (hane) 9 9 660,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 122 1.210,00
002   αίγες (keçi̇) 2 70 560,00
003   βόδι (öküz) 2 2 250,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 50 400,00
005   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 400,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ψάθι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5941/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό