Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5942
UUID βάσης δεδομένων: 712a6191-2de2-4650-90d3-c1f3f8734d25
Όνομα: Θρινιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tiranya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Thrinia
Θρινιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Dhrynia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.389,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.894,5 30,0 2.610,0 3.855,0
66,5% 0,2% 13,5% 19,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
23,00
446,00
5,2%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
26,00
512,00
5,1%
Καζάς Κουκλιών:
26,00
512,00
5,1%
Καζάς Κουκλιών:
69,00
857,00
8,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
746,00
9.083,75
8,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
12.894,50
125.366,90
10,3%
Καζάς Κουκλιών:
2,00
177,00
1,1%
Καζάς Κουκλιών:
24,00
479,00
5,0%
Καζάς Κουκλιών:
3,00
836,00
0,4%
Καζάς Κουκλιών:
25,00
491,00
5,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
30,00
8.600,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2.610,00
68.940,00
3,8%
Καζάς Κουκλιών:
19,00
347,00
5,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
127,00
4.461,00
2,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
3.855,00
103.170,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
19.389,50
306.076,90
6,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπάς Αντωνής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 1.160,00
Φίλιππος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 1.097,50
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 1.287,50
Σάββας γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 1.382,50
Γιωρκής γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 645,00
Κυριακός γιος του Νίκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 590,00
Γιαννής γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 680,00
Γιαννής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 1.417,50
Αντωνής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 962,50
Στεφανής γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Θρινιά 1.177,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 69 746,00 12.894,50
002   γη με βλάστηση 43 301,50 10.587,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 19 40,75 8.150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 19 40,75 8.150,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 19 40,75 8.150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 20 42,75 1.347,00
007   καπνά 1 0,75 27,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 0,75 27,00
009   βαμβάκι 12 24,50 435,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 8 16,50 315,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 8,00 120,00
012   αμπέλι 7 17,50 885,00
013   αμπέλι (bağ) 7 17,50 885,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 218,00 1.090,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 1 54,00 270,00
016   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 3 164,00 820,00
017   άλλη χρήση γης 12 12,00 120,00
018   αλώνι (harman) 12 12,00 120,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 14 432,50 2.187,50
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 14 432,50 2.187,50
021   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 2,50 37,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 3 30,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 3 30,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24 25 2.610,00
002   σπίτι (hane) 23 24 2.560,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 116 1.605,00
002   πρόβατα (agnam) 3 50 400,00
003   πρόβατα (koyun) 2 20 160,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 1 60 480,00
006   βόδι (öküz) 5 5 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 11:37 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Θρινιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5942/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό