Όνομα: Θρινιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tiranya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Thrinia
Θρινιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Dhrynia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19,389.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
12,894.5 30.0 2,610.0 3,855.0
66.5% 0.2% 13.5% 19.9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
23.00
446.00
5.2%
Καζάς Κουκλιών:
0.00
9.00
0.0%
Καζάς Κουκλιών:
26.00
512.00
5.1%
Καζάς Κουκλιών:
26.00
512.00
5.1%
Καζάς Κουκλιών:
69.00
857.00
8.1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κουκλιών:
746.00
9,083.75
8.2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
12,894.50
125,366.90
10.3%
Καζάς Κουκλιών:
2.00
177.00
1.1%
Καζάς Κουκλιών:
24.00
479.00
5.0%
Καζάς Κουκλιών:
3.00
836.00
0.4%
Καζάς Κουκλιών:
25.00
491.00
5.1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
30.00
8,600.00
0.3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2,610.00
68,940.00
3.8%
Καζάς Κουκλιών:
19.00
347.00
5.5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
127.00
4,461.00
2.8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
3,855.00
103,170.00
3.7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
19,389.50
306,076.90
6.3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπάς Αντωνής γιος του Γιαννή
Θρινιά 1,160.00
Φίλιππος γιος του Χριστόδουλου
Θρινιά 1,097.50
Γιαννής γιος του Γιωρκή
Θρινιά 1,287.50
Σάββας γιος του Χριστοφή
Θρινιά 1,382.50
Γιωρκής γιος του Αργύρη
Θρινιά 645.00
Κυριακός γιος του Νίκου
Θρινιά 590.00
Γιαννής γιος του Κυριακού
Θρινιά 680.00
Γιαννής γιος του Αντωνή
Θρινιά 1,417.50
Αντωνής γιος του Χριστόδουλου
Θρινιά 962.50
Στεφανής γιος του παπά Γιαννή
Θρινιά 1,177.50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 69 746.00 12,894.50
002   γη με βλάστηση 43 301.50 10,587.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 19 40.75 8,150.00
004   καλλιέργειες μουριάς 19 40.75 8,150.00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 19 40.75 8,150.00
006   20 42.75 1,347.00
007   1 0.75 27.00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 0.75 27.00
009   βαμβάκι 12 24.50 435.00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 8 16.50 315.00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 8.00 120.00
012   αμπέλι 7 17.50 885.00
013   αμπέλι (bağ) 7 17.50 885.00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 218.00 1,090.00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 1 54.00 270.00
016   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 3 164.00 820.00
017   12 12.00 120.00
018   αλώνι (harman) 12 12.00 120.00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 14 432.50 2,187.50
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 14 432.50 2,187.50
021   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 2.50 37.50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 3 30.00
002   ελιές 2 3 30.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 3 30.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 24 25 2,610.00
002   σπίτι (hane) 23 24 2,560.00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50.00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 19 127 3,855.00
002   πρόβατα (agnam) 3 50 400.00
003   πρόβατα (koyun) 2 20 160.00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100.00
005   αίγες (keçi̇) 1 60 480.00
006   βόδι (öküz) 14 16 2,875.00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 9 11 2,250.00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 11:37 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Θρινιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5942/ στις 03/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό