Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5943
UUID βάσης δεδομένων: 790ba2b7-82bc-464f-b901-6ea7d511e628
Όνομα: ∆ρύμου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirimu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Drymou
∆ρύμου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Drymou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.265,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.270,0 40,0 3.550,0 3.405,0
65,5% 0,2% 17,5% 16,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
35,00
446,00
7,8%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
9,00
11,1%
Καζάς Κουκλιών:
38,00
512,00
7,4%
Καζάς Κουκλιών:
38,00
512,00
7,4%
Καζάς Κουκλιών:
63,00
857,00
7,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
862,50
9.083,75
9,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
13.270,00
125.366,90
10,6%
Καζάς Κουκλιών:
3,00
177,00
1,7%
Καζάς Κουκλιών:
36,00
479,00
7,5%
Καζάς Κουκλιών:
4,00
836,00
0,5%
Καζάς Κουκλιών:
36,00
491,00
7,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
40,00
8.600,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
3.550,00
68.940,00
5,1%
Καζάς Κουκλιών:
15,00
347,00
4,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
48,00
4.461,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
3.405,00
103.170,00
3,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
20.265,00
306.076,90
6,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αργύρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 1.320,00
Χριστόδουλος γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 1.330,00
Χατζή Γιαννής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 1.230,00
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 80,00
Γιακουμής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 1.200,00
Αντωνής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 420,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 1.230,00
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 180,00
Γιωρκής γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 1.250,00
Χριστόδουλος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρύμου 380,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 63 862,50 13.270,00
002   γη με βλάστηση 31 59,50 9.135,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 24 43,00 8.600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 24 43,00 8.600,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 24 43,00 8.600,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 16,50 535,00
007   καπνά 2 4,00 160,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 2 4,00 160,00
009   αμπέλι 5 12,50 375,00
010   αμπέλι (bağ) 5 12,50 375,00
011   άλλη χρήση γης 14 14,00 140,00
012   αλώνι (harman) 14 14,00 140,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 18 789,00 3.995,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 18 789,00 3.995,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 4 40,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 4 40,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 36 3.550,00
002   σπίτι (hane) 35 35 3.170,00
003   Μύλοι 1 1 380,00
004   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 380,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 37 655,00
002   πρόβατα (agnam) 2 35 280,00
003   βόδι (öküz) 2 2 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 15, 2019, 7:38 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆ρύμου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5943/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό