Όνομα: Λετύμβου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ledimbu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Letymvou
Λετύμβου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Letymbou
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.327,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.187,5 290,0 740,0 2.120,0
62,3% 3,5% 8,9% 25,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
38,00
446,00
8,5%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
9,00
11,1%
Καζάς Κουκλιών:
42,00
512,00
8,2%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
19,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
101,00
857,00
11,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κουκλιών:
473,50
4.926,00
9,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
5.187,50
48.924,40
10,6%
Καζάς Κουκλιών:
16,00
177,00
9,0%
Καζάς Κουκλιών:
39,00
479,00
8,1%
Καζάς Κουκλιών:
29,00
533,00
5,4%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
42,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
290,00
5.595,00
5,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
740,00
26.825,00
2,8%
Καζάς Κουκλιών:
26,00
347,00
7,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
71,00
3.624,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2.120,00
56.150,00
3,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
8.327,50
135.324,40
6,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αργύρης γιος του Σολωμού
Λετύμβου 700,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
Λετύμβου 1.187,50
Χριστόδουλος γιος του Αργύρη
Λετύμβου 950,00
Σάββας γιος του Αυγουστή
Λετύμβου 760,00
Γαβριήλ γιος του Γιαννή
Λετύμβου 890,00
Αργύρης γιος του Γαβριήλ
Λετύμβου 715,00
Χριστόδουλος γιος του Αργύρη
Λετύμβου 445,00
Γιαννής γιος του Χατζή Ηλία
Λετύμβου 1.162,50
Βασίλης γιος του παπά Γερόλεμου
Λετύμβου 1.662,50
Αργύρης γιος του Ζαχαρία
Λετύμβου 970,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 101 728,00 6.497,50
002   γη με βλάστηση 58 301,00 4.357,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 33 12,50 2.500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 33 12,50 2.500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 33 12,50 2.500,00
006   12 15,50 300,00
007   καπνά 1 1,50 60,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,50 60,00
009   βαμβάκι 11 14,00 240,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 6 7,50 112,50
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 6,50 127,50
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 273,00 1.557,50
013   αγροτεμάχιο (tarla) 2 105,00 525,00
014   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 2 4,00 212,50
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 9 164,00 820,00
016   13 1,00 10,00
017   αλώνι (harman) 13 1,00 10,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 30 426,00 2.130,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 30 426,00 2.130,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 36 360,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 36 360,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 2 1 10,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 3 30,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 3 30,00
006   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 5 29 290,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 39 4 1.090,00
002   σπίτι (hane) 36 1 730,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   1 1 10,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 10,00
007   Μύλοι 1 1 300,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 75 2.520,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   πρόβατα (koyun) 1 10 80,00
004   άλογο (bargi̇r) 4 4 900,00
005   φοράδα (kisrak) 2 3 750,00
006   αγελάδα (inek) 2 1 100,00
007   βόδι (öküz) 16 5 1.000,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 1 250,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 55 440,00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 3 55 440,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 15, 2019, 7:01 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λετύμβου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5944/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό