Όνομα: Stavros Mythas Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstavroz Manastırı
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stavros Mythas Mon.
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.575,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.725,0 200,0 4.700,0 2.150,0
28,5% 2,1% 49,1% 22,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
1,00
1.792,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.071,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
6,00
3.639,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
214,50
17.800,00
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.725,00
203.778,10
1,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
947,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
3,00
2.012,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
20,00
3.394,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
1,00
283,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
200,00
34.440,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.700,00
138.835,00
3,4%
Καζάς Πάφου:
4,00
1.574,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
154,00
12.121,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.150,00
204.930,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9.575,00
566.978,10
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Σταυρού Μίνθης
Stavros Mythas Mon. 9.975,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 214,50 2.725,00
002   γη με βλάστηση 4 63,50 1.955,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 6,50 1.300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 6,50 1.300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 6,50 1.300,00
006   2 17,00 455,00
007   βαμβάκι 1 9,00 135,00
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 9,00 135,00
009   αμπέλι 1 8,00 320,00
010   αμπέλι (bağ) 1 8,00 320,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 40,00 200,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 40,00 200,00
013   1 1,00 20,00
014   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 150,00 750,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 150,00 750,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 20 200,00
002   ελιές 1 20 200,00
003   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 20 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 3 2 4.700,00
002   σπίτι (hane) 1 0 1.500,00
003   σπίτια (haneler) 1 0 1.500,00
004   Μύλοι 2 2 3.200,00
005   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
006   Νερόμυλοι 1 1 3.000,00
007   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 4 155 2.350,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 200,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
005   βόδι (öküz) 1 3 750,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 3 750,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 150 1.200,00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 150 1.200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Stavros Mythas Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5946/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό