Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5946
UUID βάσης δεδομένων: edcecb5d-9e9e-4bbd-8524-c0e8733aeec0
Όνομα: Stavros Mythas Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstavroz Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stavros Mythas Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.975,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.725,0 200,0 4.700,0 2.350,0
27,3% 2,0% 47,1% 23,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
1,00
1.792,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.071,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.074,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
6,00
3.639,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
214,50
33.744,75
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.725,00
521.383,10
0,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
947,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
3,00
2.012,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
20,00
6.113,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
2,00
2.185,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
200,00
61.145,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.700,00
346.355,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
4,00
1.574,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
155,00
15.440,00
1,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.350,00
437.137,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9.975,00
1.366.020,10
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Σταυρού Μίνθης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Stavros Mythas Mon. 9.975,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 214,50 2.725,00
002   γη με βλάστηση 4 63,50 1.955,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 6,50 1.300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 6,50 1.300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 6,50 1.300,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 17,00 455,00
007   βαμβάκι 1 9,00 135,00
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 9,00 135,00
009   αμπέλι 1 8,00 320,00
010   αμπέλι (bağ) 1 8,00 320,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 40,00 200,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 40,00 200,00
013   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
014   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 150,00 750,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 150,00 750,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 20 200,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 20 200,00
003   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 20 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 2 4.700,00
002   σπίτι (hane) 1 0 1.500,00
003   σπίτια (haneler) 1 0 1.500,00
004   Μύλοι 2 2 3.200,00
005   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
006   Νερόμυλοι 1 1 3.000,00
007   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 152 1.600,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 200,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 150 1.200,00
006   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 150 1.200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Stavros Mythas Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5946/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό