Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5947
UUID βάσης δεδομένων: 4e8edcbc-b340-47d0-aadb-214a6301207a
Όνομα: Κούρδακα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kurdaka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kourdaka
Κούρδακα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kourdaka
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.428,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.450,0 170,0 1.010,0 2.798,0
26,7% 3,1% 18,6% 51,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
10,00
446,00
2,2%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
11,00
512,00
2,1%
Καζάς Κουκλιών:
11,00
512,00
2,1%
Καζάς Κουκλιών:
17,00
857,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
193,50
9.083,75
2,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
1.450,00
125.366,90
1,2%
Καζάς Κουκλιών:
6,00
177,00
3,4%
Καζάς Κουκλιών:
9,00
479,00
1,9%
Καζάς Κουκλιών:
17,00
836,00
2,0%
Καζάς Κουκλιών:
8,00
491,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
170,00
8.600,00
2,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.010,00
68.940,00
1,5%
Καζάς Κουκλιών:
10,00
347,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
69,00
4.461,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2.798,00
103.170,00
2,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
5.428,00
306.076,90
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Salih γιος του Ma'mur
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 1.172,50
Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 808,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 300,00
İbrahim γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 50,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 815,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 50,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 280,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 225,00
İbrahim γιος του Ethem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 1.722,50
Havva κόρη του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούρδακα 5,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 17 193,50 1.450,00
002   γη με βλάστηση 11 65,50 780,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 12,00 225,00
007   καπνά 1 1,00 10,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,00 10,00
009   βαμβάκι 3 9,00 135,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 2 5,50 82,50
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 3,50 52,50
012   αμπέλι 2 2,00 80,00
013   αμπέλι (bağ) 2 2,00 80,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 53,00 455,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 1 1,00 5,00
016   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 2,00 200,00
017   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 50,00 250,00
018   άλλη χρήση γης 2 2,00 40,00
019   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 126,00 630,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 126,00 630,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 17 170,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 17 170,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 3 30,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 14 140,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 8 1.010,00
002   σπίτι (hane) 9 8 1.010,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 66 2.048,00
002   πρόβατα (agnam) 2 56 448,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
004   βόδι (öküz) 4 8 1.400,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κούρδακα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5947/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό