Όνομα: Κούρδακα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kurdaka
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kourdaka
Κούρδακα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kourdaka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.805,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
957,5 150,0 480,0 2.298,0
25,2% 3,9% 12,6% 60,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
10,00
446,00
2,2%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
11,00
512,00
2,1%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
19,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
17,00
857,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κουκλιών:
144,50
4.926,00
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
957,50
48.924,40
2,0%
Καζάς Κουκλιών:
6,00
177,00
3,4%
Καζάς Κουκλιών:
9,00
479,00
1,9%
Καζάς Κουκλιών:
15,00
533,00
2,8%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
42,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
150,00
5.595,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
480,00
26.825,00
1,8%
Καζάς Κουκλιών:
10,00
347,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
62,00
3.624,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2.298,00
56.150,00
4,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
3.805,50
135.324,40
2,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Salih γιος του Ma'mur
Κούρδακα 1.172,50
Mustafa γιος του Ali
Κούρδακα 808,00
Ali γιος του Hasan
Κούρδακα 300,00
İbrahim γιος του Hasan
Κούρδακα 50,00
Hüseyin γιος του Hasan
Κούρδακα 815,00
Mustafa γιος του Hüseyin
Κούρδακα 50,00
Ali γιος του Mehmed
Κούρδακα 280,00
Mehmed γιος του Hüseyin
Κούρδακα 225,00
İbrahim γιος του Ethem
Κούρδακα 1.722,50
Havva κόρη του Abdullah
Κούρδακα 5,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 17 192,50 1.430,00
002   γη με βλάστηση 11 65,50 780,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 100,00
006   6 12,00 225,00
007   καπνά 1 1,00 10,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,00 10,00
009   βαμβάκι 3 9,00 135,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 2 5,50 82,50
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 3,50 52,50
012   αμπέλι 2 2,00 80,00
013   αμπέλι (bağ) 2 2,00 80,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 53,00 455,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 1 1,00 5,00
016   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 2,00 200,00
017   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 50,00 250,00
018   2 1,00 20,00
019   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 126,00 630,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 126,00 630,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 16 160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 16 160,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 3 30,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 13 130,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 1 480,00
002   σπίτι (hane) 9 1 480,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 63 2.298,00
002   πρόβατα (agnam) 2 56 448,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
004   βόδι (öküz) 7 5 1.650,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κούρδακα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5947/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό