Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5948
UUID βάσης δεδομένων: d50b8673-e623-4d71-8d1e-cd14257c8fd8
Όνομα: Πιταργού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pitavgu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pitargou
Πιταργού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pitargou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.570,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.672,5 320,0 3.345,0 6.233,0
27,1% 2,4% 24,6% 45,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
19,00
1.792,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
23,00
2.071,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
23,00
2.074,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
41,00
3.639,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
575,00
33.744,75
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
3.672,50
521.383,10
0,7%
Καζάς Πάφου:
16,00
947,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
21,00
2.012,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
32,00
6.113,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.185,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
320,00
61.145,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.345,00
346.355,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
29,00
1.574,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
242,00
15.440,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.233,00
437.137,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
13.570,50
1.366.020,10
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 1.420,00
Musa γιος του Abdulfariz?
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 1.030,00
Ahmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 345,00
Mehmed γιος του Abdulfariz?
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 957,50
Salih γιος του Abdulfariz?
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 1.045,00
Κόρη του Abdulfariz?
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 440,00
Abdulfariz?
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 0,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 1.060,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 1.210,00
Osman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πιταργού 1.015,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 41 575,00 3.672,50
002   γη με βλάστηση 12 60,50 932,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,50 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,50 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,50 300,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 9 27,00 472,50
007   καπνά 1 1,50 15,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,50 15,00
009   βαμβάκι 6 22,50 337,50
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 5 20,50 307,50
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 2,00 30,00
012   αμπέλι 2 3,00 120,00
013   αμπέλι (bağ) 2 3,00 120,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 32,00 160,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 32,00 160,00
016   άλλη χρήση γης 13 17,50 255,00
017   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 5 9,50 95,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 497,00 2.485,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 497,00 2.485,00
021   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 35,00 175,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 32 320,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 30 300,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 1 10,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 13 29 290,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 20,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 25 3.345,00
002   σπίτι (hane) 18 20 3.320,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 5 25,00
004   κυψέλη (ari kovani) 3 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 23 236 4.733,00
002   πρόβατα (agnam) 1 6 48,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 4 4 600,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 4 4 600,00
007   αίγες (keçi̇) 9 180 1.320,00
008   βόδι (öküz) 6 14 2.125,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 11:32 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πιταργού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5948/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό