Όνομα: Ελεδιό (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Eledyο
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Eledio
Ελεδιό (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Eledhiou
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.962,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.362,5 235,0 680,0 2.745,0
27,5% 4,7% 13,7% 55,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
15,00
1.792,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
20,00
2.071,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
22,00
3.639,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
142,00
17.800,00
0,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
1.362,50
203.778,10
0,7%
Καζάς Πάφου:
7,00
947,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
12,00
2.012,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
37,00
3.394,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
3,00
283,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
235,00
34.440,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
680,00
138.835,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
16,00
1.574,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
193,00
12.121,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.745,00
204.930,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.962,50
566.978,10
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Halil
Ελεδιό (η) 1.765,00
Ahmed γιος του Mehmed
Ελεδιό (η) 1.322,50
Arkiye? κόρη του Süleyman
Ελεδιό (η) 185,00
Süleyman
Ελεδιό (η) 0,00
Hüseyin γιος του Mehmed
Ελεδιό (η) 205,00
Salih γιος του Mehmed
Ελεδιό (η) 20,00
Ayşe κόρη του Veli
Ελεδιό (η) 85,00
Veli
Ελεδιό (η) 0,00
Süleyman γιος του Mehmed
Ελεδιό (η) 125,00
Havva κόρη του Mehmed
Ελεδιό (η) 60,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 22 154,00 1.407,50
002   γη με βλάστηση 9 59,50 912,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 2,50 500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 2,50 500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 2,50 500,00
006   4 6,00 137,50
007   καπνά 1 0,50 5,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 0,50 5,00
009   βαμβάκι 2 3,50 52,50
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 2 3,50 52,50
011   αμπέλι 1 2,00 80,00
012   αμπέλι (bağ) 1 2,00 80,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 51,00 275,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 4,00 20,00
015   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 2,00 30,00
016   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 45,00 225,00
017   6 2,50 35,00
018   αλώνι (harman) 3 1,00 20,00
019   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 3 1,50 15,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 92,00 460,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 92,00 460,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 7 39 315,00
002   ελιές 4 23 230,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 12 120,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 1 10,00
005   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 10 100,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 3 16 85,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 10,00
008   αμυγδαλιά (badem 2) 2 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 12 3 680,00
002   σπίτι (hane) 11 1 670,00
003   1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 16 197 2.845,00
002   πρόβατα (agnam) 1 5 40,00
003   πρόβατα (koyun) 1 5 40,00
004   άλογο (bargi̇r) 3 3 750,00
005   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
006   αγελάδα (inek) 3 2 200,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 100,00
008   αίγες (keçi̇) 3 185 1.480,00
009   βόδι (öküz) 6 2 375,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ελεδιό (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5949/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό