Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5950
UUID βάσης δεδομένων: 4ed87e73-383b-4b2c-bb8f-48640b4a6f6a
Όνομα: Κάτω Παναγιά, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Panaya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Panagia
Κάτω Παναγιά, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Panayia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.985,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.265,0 480,0 1.290,0 3.950,0
28,4% 6,0% 16,2% 49,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
8,00
1.792,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
10,00
2.071,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
10,00
2.074,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
12,00
3.639,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
306,50
33.744,75
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.265,00
521.383,10
0,4%
Καζάς Πάφου:
3,00
947,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
9,00
2.012,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
48,00
6.113,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
10,00
2.185,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
480,00
61.145,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.290,00
346.355,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
6,00
1.574,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
25,00
15.440,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.950,00
437.137,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.985,00
1.366.020,10
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mahmud γιος του Eyüb
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 610,00
Ayşe κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 50,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 0,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 635,00
Raziye κόρη του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 65,00
Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 0,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 440,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 50,00
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 15,00
Τσιφλίκι του Μαναστηριού του Κύκκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Παναγιά, η 6.120,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 12 306,50 2.265,00
002   γη με βλάστηση 5 121,50 1.310,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 3,50 700,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 3,50 700,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 3,50 700,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 118,00 610,00
007   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 1,00 25,00
008   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 117,00 585,00
009   άλλη χρήση γης 2 2,00 40,00
010   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 183,00 915,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 183,00 915,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 48 480,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 48 480,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 2 20,00
004   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 1 10,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 45 450,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 10 1.290,00
002   σπίτι (hane) 7 7 1.080,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 25 3.950,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 20 3.000,00
003   φοράδα (kisrak) 1 20 3.000,00
004   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
005   βόδι (öküz) 3 3 750,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 3 750,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Παναγιά, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5950/ στις 10/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό