Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5950
UUID βάσης δεδομένων: 4ed87e73-383b-4b2c-bb8f-48640b4a6f6a
Όνομα: Κάτω Παναγιά, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Panaya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Panagia
Κάτω Παναγιά, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Panayia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.985,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.265,0 480,0 1.290,0 3.950,0
28,4% 6,0% 16,2% 49,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κάτω Παναγιά, η (Αυτή η εγγραφή) 1.865 23,36%
Τσιφλίκι του Μοναστηριού του Κύκκου Çikko Manastırına ilhak Çiftlik 6.120 76,64%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
8,00
1.792,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
10,00
2.071,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
10,00
2.074,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
12,00
3.639,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
306,50
33.744,75
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.265,00
521.383,10
0,4%
Καζάς Πάφου:
3,00
947,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
9,00
2.012,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
48,00
6.113,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
10,00
2.185,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
480,00
61.145,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.290,00
346.355,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
6,00
1.574,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
25,00
15.440,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.950,00
437.137,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.985,00
1.366.020,10
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mahmud γιος του Eyüb
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 610,00
Ayşe κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 50,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 0,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 635,00
Raziye κόρη του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 65,00
Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 0,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 440,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 50,00
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Παναγιά, η 15,00
Τσιφλίκι του Μαναστηριού του Κύκκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσιφλίκι του Μοναστηριού του Κύκκου 6.120,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 12 306,50 2.265,00
002   γη με βλάστηση 5 121,50 1.310,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 3,50 700,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 3,50 700,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 3,50 700,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 118,00 610,00
007   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 1,00 25,00
008   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 117,00 585,00
009   άλλη χρήση γης 2 2,00 40,00
010   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 183,00 915,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 183,00 915,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 48 480,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 48 480,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 2 20,00
004   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 1 10,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 45 450,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 10 1.290,00
002   σπίτι (hane) 7 7 1.080,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 22 3.200,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 20 3.000,00
003   φοράδα (kisrak) 1 20 3.000,00
004   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Παναγιά, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5950/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό