Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5951
UUID βάσης δεδομένων: 7988ac7b-9bca-4c84-983d-64afdd27a917
Όνομα: Αξύλου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aksilu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Axylou
Αξύλου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Axylou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.750,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
730,0 55,0 610,0 1.355,0
26,5% 2,0% 22,2% 49,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
5,00
1.792,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
8,00
2.071,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
8,00
2.074,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
13,00
3.639,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
55,00
33.744,75
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
730,00
521.383,10
0,1%
Καζάς Πάφου:
5,00
947,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
7,00
2.012,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
6,00
6.113,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
7,00
2.185,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
55,00
61.145,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
610,00
346.355,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
7,00
1.574,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
16,00
15.440,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.355,00
437.137,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.750,00
1.366.020,10
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Salih γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αξύλου 1.045,00
Hasan γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αξύλου 810,00
Mehmed γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αξύλου 250,00
Zalihe κόρη του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αξύλου 60,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αξύλου 0,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αξύλου 490,00
Ayşe κόρη του Mehmed γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αξύλου 50,00
Havva κόρη του Mehmed γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αξύλου 45,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 55,00 730,00
002   γη με βλάστηση 3 17,00 475,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 2,00 400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 2,00 400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 2,00 400,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 15,00 75,00
007   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 15,00 75,00
008   άλλη χρήση γης 6 6,00 95,00
009   αλώνι (harman) 4 4,00 80,00
010   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 2,00 15,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 32,00 160,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 32,00 160,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 6 55,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 3 30,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 2 20,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 15,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 10,00
007   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
008   χαρουπιές 1 1 10,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 7 7 610,00
002   σπίτι (hane) 7 7 610,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 13 605,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   πρόβατα (koyun) 1 10 80,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 28, 2020, 4:32 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αξύλου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5951/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό