Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5952
UUID βάσης δεδομένων: ede76580-b7dc-4741-a4c7-4beb80e839ac
Όνομα: Μωρόν Νερον, το
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Moronero
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Moronero
Μωρόν Νερον, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Moronero
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.350,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.195,0 100,0 825,0 1.230,0
35,7% 3,0% 24,6% 36,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
11,00
1.792,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.071,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.074,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
16,00
3.639,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
59,00
33.744,75
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
1.195,00
521.383,10
0,2%
Καζάς Πάφου:
4,00
947,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.012,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
10,00
6.113,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
16,00
2.185,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
100,00
61.145,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
825,00
346.355,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
7,00
1.574,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
16,00
15.440,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.230,00
437.137,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.350,00
1.366.020,10
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdullah γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 575,00
Havva κόρη του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 85,00
İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 0,00
Mehmed γιος του Muslu
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 175,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 400,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 940,00
Yakub γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 205,00
Havva κόρη του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 195,00
Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 0,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μωρόν Νερον, το 405,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 16 59,00 1.195,00
002   γη με βλάστηση 11 39,50 1.075,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 4,00 800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 4,00 800,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 4,00 800,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 7,50 135,00
007   βαμβάκι 5 7,50 135,00
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 4 6,50 120,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 1,00 15,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 28,00 140,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 28,00 140,00
012   άλλη χρήση γης 3 2,50 35,00
013   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 1,50 15,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 17,00 85,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 17,00 85,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 10 100,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 10 100,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 2 20,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 8 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 16 825,00
002   σπίτι (hane) 11 11 800,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 5 25,00
004   κυψέλη (ari kovani) 3 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 14 730,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   πρόβατα (koyun) 1 10 80,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 1 1 200,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
007   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 20, 2019, 12:44 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μωρόν Νερον, το. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5952/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό