Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5953
UUID βάσης δεδομένων: 59472c95-6a95-4aa5-9370-d5757b52b17f
Όνομα: Επισκοπή (Πάφου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piskopu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Episkopi (Pafou)
Επισκοπή (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Episkopi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.227,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.467,5 260,0 3.990,0 7.510,0
35,5% 1,4% 21,9% 41,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
20,00
1.792,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.071,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.074,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
58,00
3.639,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
416,00
33.744,75
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
6.467,50
521.383,10
1,2%
Καζάς Πάφου:
10,00
947,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.012,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
26,00
6.113,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
27,00
2.185,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
260,00
61.145,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.990,00
346.355,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
31,00
1.574,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
180,00
15.440,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.510,00
437.137,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
18.227,50
1.366.020,10
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Sofi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επισκοπή (Πάφου) 1.020,00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπή (Πάφου) 1.080,00
Ηλίας γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπή (Πάφου) 1.125,00
Χριστόδουλος γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπή (Πάφου) 1.025,00
Λενού κόρη του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπή (Πάφου) 75,00
Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπή (Πάφου) 0,00
Σάββας γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπή (Πάφου) 1.362,50
Νικόλας γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπή (Πάφου) 1.192,50
Αργύρης γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπή (Πάφου) 1.767,50
Κωνσταντής γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπή (Πάφου) 1.175,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 58 416,00 6.467,50
002   γη με βλάστηση 34 89,00 4.627,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 14 19,00 3.800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 14 19,00 3.800,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 14 19,00 3.800,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 15 31,50 522,50
007   βαμβάκι 14 29,50 442,50
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 12 26,00 390,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 3,50 52,50
010   αμπέλι 1 2,00 80,00
011   αμπέλι (bağ) 1 2,00 80,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 38,50 305,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 100,00
014   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 0,50 25,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 3 36,00 180,00
016   άλλη χρήση γης 7 7,00 140,00
017   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 320,00 1.700,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 320,00 1.700,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 26 260,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 26 260,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 3 30,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 12 120,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 4 40,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 27 3.990,00
002   σπίτι (hane) 21 20 3.650,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 5 40,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 5 40,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 166 4.010,00
002   πρόβατα (agnam) 2 25 200,00
003   πρόβατα (koyun) 2 25 200,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
005   φοράδα (kisrak) 1 3 600,00
006   αγελάδα (inek) 8 9 1.100,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 2 400,00
008   αίγες (keçi̇) 2 120 960,00
009   βόδι (öküz) 5 9 1.150,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 22, 2019, 12:08 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Επισκοπή (Πάφου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5953/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό