Όνομα: Επισκοπή (Πάφου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piskopu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Episkopi (Pafou)
Επισκοπή (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Episkopi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.615,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.935,0 170,0 1.120,0 3.460,0
29,3% 2,6% 16,9% 52,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
20,00
1.792,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.071,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
58,00
3.639,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
205,50
17.800,00
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
1.935,00
203.778,10
0,9%
Καζάς Πάφου:
10,00
947,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.012,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
17,00
3.394,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
5,00
283,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
170,00
34.440,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.120,00
138.835,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
31,00
1.574,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
151,00
12.121,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.460,00
204.930,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.615,00
566.978,10
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Sofi
Επισκοπή (Πάφου) 1.020,00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
Επισκοπή (Πάφου) 1.080,00
Ηλίας γιος του παπά Χριστόδουλου
Επισκοπή (Πάφου) 1.125,00
Χριστόδουλος γιος του Φίλιππου
Επισκοπή (Πάφου) 1.025,00
Λενού κόρη του Γιωρκή
Επισκοπή (Πάφου) 75,00
Γιωρκής
Επισκοπή (Πάφου) 0,00
Σάββας γιος του Παρασκευά
Επισκοπή (Πάφου) 1.362,50
Νικόλας γιος του Χριστόδουλου
Επισκοπή (Πάφου) 1.192,50
Αργύρης γιος του Φίλιππου
Επισκοπή (Πάφου) 1.767,50
Κωνσταντής γιος του Παρασκευά
Επισκοπή (Πάφου) 1.175,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 58 254,50 2.407,50
002   γη με βλάστηση 34 58,50 1.487,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 14 4,50 900,00
004   καλλιέργειες μουριάς 14 4,50 900,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 14 4,50 900,00
006   15 15,50 282,50
007   βαμβάκι 14 13,50 202,50
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 12 10,00 150,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 3,50 52,50
010   αμπέλι 1 2,00 80,00
011   αμπέλι (bağ) 1 2,00 80,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 38,50 305,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 100,00
014   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 0,50 25,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 3 36,00 180,00
016   7 1,00 20,00
017   αλώνι (harman) 7 1,00 20,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 195,00 900,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 195,00 900,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 24 240,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 24 240,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 3 30,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 12 120,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 2 20,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 8 1.420,00
002   σπίτι (hane) 21 1 1.100,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   2 5 20,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 5 20,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 31 159 3.660,00
002   πρόβατα (agnam) 2 25 200,00
003   πρόβατα (koyun) 2 25 200,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
005   φοράδα (kisrak) 1 3 600,00
006   αγελάδα (inek) 8 4 500,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 1 200,00
008   αίγες (keçi̇) 2 120 960,00
009   βόδι (öküz) 18 7 1.400,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 22, 2019, 12:08 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Επισκοπή (Πάφου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5953/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό