Όνομα: Αμαργέτη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Amarged
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Amargeti
Αμαργέτη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Amargeti
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.419,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.315,0 1.980,0 1.330,0 5.394,0
39,6% 14,8% 9,9% 40,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
54,00
1.792,00
3,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
62,00
2.071,00
3,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
105,00
3.639,00
2,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
729,75
17.800,00
4,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
5.315,00
203.778,10
2,6%
Καζάς Πάφου:
58,00
947,00
6,1%
Καζάς Πάφου:
55,00
2.012,00
2,7%
Καζάς Πάφου:
196,00
3.394,00
5,8%
Καζάς Πάφου:
1,00
283,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.980,00
34.440,00
5,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.330,00
138.835,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
59,00
1.574,00
3,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
307,00
12.121,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.394,00
204.930,00
2,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
13.419,00
566.978,10
2,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hasan
Αμαργέτη 610,00
Hasan γιος του Hüseyin
Αμαργέτη 155,00
Hasan γιος του Süleyman
Αμαργέτη 535,00
İsmail γιος του Hasan
Αμαργέτη 602,50
Hasan γιος του Mehmed
Αμαργέτη 1.432,50
Hüseyin γιος του Yusuf
Αμαργέτη 775,00
Mehmed γιος του Mustafa
Αμαργέτη 175,00
Rüstem γιος του Hasan
Αμαργέτη 477,50
Fatma κόρη του Mehmed
Αμαργέτη 180,00
Mehmed
Αμαργέτη 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 105 808,75 7.212,50
002   γη με βλάστηση 54 190,75 4.097,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 30 10,75 2.150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 30 10,75 2.150,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 30 10,75 2.150,00
006   18 22,50 1.145,00
007   καπνά 6 5,50 452,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 5 4,00 430,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 1,50 22,50
010   βαμβάκι 4 7,50 112,50
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 4 7,50 112,50
012   αμπέλι 8 9,50 580,00
013   αμπέλι (bağ) 8 9,50 580,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 157,50 802,50
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,50 22,50
016   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 4 156,00 780,00
017   18 1,00 20,00
018   αλώνι (harman) 18 1,00 20,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 33 617,00 3.095,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 33 617,00 3.095,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 58 227 2.205,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 38 208 2.080,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 7 16 160,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 21 177 1.770,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 4 40,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
007   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 1 10,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 8 80,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 20 19 125,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 14 10 50,00
011   αμυγδαλιά (badem 2) 6 9 75,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 55 3 1.630,00
002   σπίτι (hane) 52 1 1.330,00
003   αγροτικά κτήρια 2 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 1 100,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 59 347 7.644,00
002   πρόβατα (agnam) 4 88 704,00
003   πρόβατα (koyun) 3 63 504,00
004   άλογο (bargi̇r) 11 18 3.600,00
005   φοράδα (kisrak) 7 14 2.800,00
006   αγελάδα (inek) 6 4 500,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
008   αίγες (keçi̇) 4 150 1.200,00
009   βόδι (öküz) 33 7 1.000,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 16 1 250,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 80 640,00
012   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 80 640,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 22, 2019, 8:03 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αμαργέτη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5954/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό