Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5954
UUID βάσης δεδομένων: e08bbec2-b66e-43e9-b1dd-b673ccb92015
Όνομα: Αμαργέτη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Amarged
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Amargeti
Αμαργέτη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Amargeti
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 42.199,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.565,0 3.290,0 6.600,0 17.744,0
34,5% 7,8% 15,6% 42,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
54,00
1.792,00
3,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
62,00
2.071,00
3,0%
Καζάς Πάφου:
62,00
2.074,00
3,0%
Καζάς Πάφου:
105,00
3.639,00
2,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
1.082,75
33.744,75
3,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
14.565,00
521.383,10
2,8%
Καζάς Πάφου:
58,00
947,00
6,1%
Καζάς Πάφου:
55,00
2.012,00
2,7%
Καζάς Πάφου:
342,00
6.113,00
5,6%
Καζάς Πάφου:
55,00
2.185,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.290,00
61.145,00
5,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.600,00
346.355,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
59,00
1.574,00
3,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
454,00
15.440,00
2,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
17.744,00
437.137,00
4,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
42.199,00
1.366.020,10
3,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hasan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αμαργέτη 610,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμαργέτη 155,00
Hasan γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμαργέτη 535,00
İsmail γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμαργέτη 602,50
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμαργέτη 1.432,50
Hüseyin γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμαργέτη 775,00
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμαργέτη 175,00
Rüstem γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμαργέτη 477,50
Fatma κόρη του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμαργέτη 180,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμαργέτη 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 105 1.082,75 14.565,00
002   γη με βλάστηση 54 230,75 10.025,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 30 39,75 7.750,00
004   καλλιέργειες μουριάς 30 39,75 7.750,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 30 39,75 7.750,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 18 32,00 1.450,00
007   καπνά 6 8,50 497,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 5 7,00 475,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 1,50 22,50
010   βαμβάκι 4 7,50 112,50
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 4 7,50 112,50
012   αμπέλι 8 16,00 840,00
013   αμπέλι (bağ) 8 16,00 840,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 159,00 825,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 3,00 45,00
016   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 4 156,00 780,00
017   άλλη χρήση γης 18 18,00 360,00
018   αλώνι (harman) 18 18,00 360,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 33 834,00 4.180,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 33 834,00 4.180,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 58 342 3.290,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 38 309 3.090,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 7 39 390,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 21 251 2.510,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 4 40,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
007   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 1 10,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 12 120,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 20 33 200,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 14 21 110,00
011   αμυγδαλιά (badem 2) 6 12 90,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 55 55 6.600,00
002   σπίτι (hane) 52 52 6.200,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 200,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 43 438 13.744,00
002   πρόβατα (agnam) 4 88 704,00
003   πρόβατα (koyun) 3 63 504,00
004   άλογο (bargi̇r) 11 27 5.400,00
005   φοράδα (kisrak) 7 21 4.200,00
006   αγελάδα (inek) 6 8 900,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
008   αίγες (keçi̇) 4 200 1.600,00
009   βόδι (öküz) 17 35 4.500,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 80 640,00
011   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 80 640,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 22, 2019, 8:03 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αμαργέτη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5954/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό