Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5956
UUID βάσης δεδομένων: 71275f71-4b2b-478c-b907-8bde4d5d1352
Όνομα: Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Marina
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agia Marina (Kelokedaron)
Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Marina
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.845,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
795,0 570,0 1.320,0 2.160,0
16,4% 11,8% 27,2% 44,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
14,00
446,00
3,1%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
14,00
512,00
2,7%
Καζάς Κουκλιών:
14,00
512,00
2,7%
Καζάς Κουκλιών:
17,00
857,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
87,50
9.083,75
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
795,00
125.366,90
0,6%
Καζάς Κουκλιών:
13,00
177,00
7,3%
Καζάς Κουκλιών:
14,00
479,00
2,9%
Καζάς Κουκλιών:
64,00
836,00
7,7%
Καζάς Κουκλιών:
14,00
491,00
2,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
570,00
8.600,00
6,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.320,00
68.940,00
1,9%
Καζάς Κουκλιών:
9,00
347,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
81,00
4.461,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2.160,00
103.170,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
4.845,00
306.076,90
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 1.370,00
Rüstem γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 70,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 225,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 65,00
Παύλος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 290,00
Χριστόδουλος γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 80,00
Αναστάσης γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 1.185,00
Γιαννής γιος του Σίμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 320,00
Γιωρκής γιος του σιδερά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 540,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) 125,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 17 87,50 795,00
002   γη με βλάστηση 8 9,50 310,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 9,00 210,00
007   καπνά 4 4,00 60,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 4 4,00 60,00
009   βαμβάκι 1 2,00 30,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 2,00 30,00
011   αμπέλι 2 3,00 120,00
012   αμπέλι (bağ) 2 3,00 120,00
013   άλλη χρήση γης 3 3,00 60,00
014   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 75,00 425,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 75,00 425,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 64 570,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 50 500,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 40 400,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 10 100,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 14 70,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 9 45,00
007   αμυγδαλιά (badem 2) 3 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 14 1.320,00
002   σπίτι (hane) 13 13 1.220,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 79 1.660,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
003   αγελάδα (inek) 1 5 500,00
004   αίγες (keçi̇) 2 70 560,00
005   βόδι (öküz) 3 3 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:02 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5956/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό