Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5957
UUID βάσης δεδομένων: f04dfeb1-4901-420e-8f95-ab65cf444e96
Όνομα: Γαλαταριά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Galatarka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Galataria
Γαλαταριά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Galataria
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.462,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.887,5 2.710,0 4.830,0 4.035,0
54,5% 10,6% 19,0% 15,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
28,00
1.792,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
30,00
2.071,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
30,00
2.074,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
84,00
3.639,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
378,25
33.744,75
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
13.887,50
521.383,10
2,7%
Καζάς Πάφου:
24,00
947,00
2,5%
Καζάς Πάφου:
28,00
2.012,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
271,00
6.113,00
4,4%
Καζάς Πάφου:
28,00
2.185,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.710,00
61.145,00
4,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.830,00
346.355,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
19,00
1.574,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
65,00
15.440,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.035,00
437.137,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
25.462,50
1.366.020,10
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Rüstem γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλαταριά 980,00
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλαταριά 800,00
Mercan Arab γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλαταριά 70,00
Παπά Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλαταριά 1.820,00
Μιχαήλ γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλαταριά 2.125,00
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλαταριά 1.005,00
Γιωρκής γιος του Πρωτοπαπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλαταριά 1.025,00
Μιχαήλ γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλαταριά 490,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλαταριά 1.000,00
Χριστόδουλος γιος του Ευθύμιου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλαταριά 1.080,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 84 378,25 13.887,50
002   γη με βλάστηση 56 195,75 12.792,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 23 35,75 6.900,00
004   καλλιέργειες μουριάς 23 35,75 6.900,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 23 35,75 6.900,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 31 151,00 5.827,50
007   βαμβάκι 7 8,50 127,50
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 4 5,50 82,50
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 3,00 45,00
010   αμπέλι 24 142,50 5.700,00
011   αμπέλι (bağ) 24 142,50 5.700,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 9,00 65,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 1 7,00 35,00
014   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 2,00 30,00
015   άλλη χρήση γης 9 8,50 180,00
016   αλώνι (harman) 9 8,50 180,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 19 174,00 915,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 19 174,00 915,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 24 271 2.710,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 271 2.710,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 22 254 2.540,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 9 90,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 28 4.830,00
002   σπίτι (hane) 27 27 4.630,00
003   Μύλοι 1 1 200,00
004   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 58 2.285,00
002   πρόβατα (agnam) 1 45 360,00
003   πρόβατα (koyun) 1 45 360,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 4 750,00
005   φοράδα (kisrak) 1 3 600,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   βόδι (öküz) 8 8 1.075,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γαλαταριά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5957/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό