Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5958
UUID βάσης δεδομένων: d22e223a-b993-4506-a5fa-bcb529395546
Όνομα: Πενταλιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pendalya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pentalia
Πενταλιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pendalia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 24.637,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.577,5 2.660,0 4.445,0 7.955,0
38,9% 10,8% 18,0% 32,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
27,00
1.792,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
30,00
2.071,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
30,00
2.074,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
62,00
3.639,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
296,00
33.744,75
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
9.577,50
521.383,10
1,8%
Καζάς Πάφου:
26,00
947,00
2,7%
Καζάς Πάφου:
32,00
2.012,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
269,00
6.113,00
4,4%
Καζάς Πάφου:
36,00
2.185,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.660,00
61.145,00
4,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.445,00
346.355,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
23,00
1.574,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
437,00
15.440,00
2,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.955,00
437.137,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
24.637,50
1.366.020,10
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 2.265,00
Χριστόδουλος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 1.755,00
Χαράλαμπος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 2.680,00
Αργύρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 1.537,50
Χαράλαμπος γιος του Χριστόφορου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 900,00
Χριστόδουλος γιος του Χριστόφορου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 1.230,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 1.205,00
Αναστάσης Μαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 130,00
Χριστόδουλος γιος του Προκόπη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 610,00
Σιδεράς Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πενταλιά 750,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 62 296,00 9.577,50
002   γη με βλάστηση 38 185,00 8.852,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 15,50 3.100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 15,50 3.100,00
005   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 1,00 200,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 14,50 2.900,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 26 140,50 5.557,50
008   καπνά 1 1,50 22,50
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,50 22,50
010   βαμβάκι 1 1,00 15,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 15,00
012   αμπέλι 24 138,00 5.520,00
013   αμπέλι (bağ) 24 138,00 5.520,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 29,00 195,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 1 8,00 40,00
016   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 21,00 155,00
017   άλλη χρήση γης 11 10,00 220,00
018   αλώνι (harman) 11 10,00 220,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 101,00 505,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 101,00 505,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 26 269 2.660,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 26 269 2.660,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 24 210,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 24 245 2.450,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 36 4.445,00
002   σπίτι (hane) 27 27 3.920,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 300,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 300,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 429 5.955,00
002   πρόβατα (agnam) 2 125 1.000,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 11 1.700,00
004   φοράδα (kisrak) 3 11 1.700,00
005   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
006   αίγες (keçi̇) 4 285 2.280,00
007   βόδι (öküz) 4 6 775,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πενταλιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5958/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό