Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5959
UUID βάσης δεδομένων: 84c2b796-fec4-4d93-865c-177e63e571f1
Όνομα: Βρέτσια (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İvreça
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vretsia
Βρέτσια (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vretsa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 23.625,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.985,0 1.590,0 4.280,0 10.770,0
29,6% 6,7% 18,1% 45,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
31,00
446,00
7,0%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
35,00
512,00
6,8%
Καζάς Κουκλιών:
35,00
512,00
6,8%
Καζάς Κουκλιών:
71,00
857,00
8,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
477,50
9.083,75
5,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
6.985,00
125.366,90
5,6%
Καζάς Κουκλιών:
31,00
177,00
17,5%
Καζάς Κουκλιών:
35,00
479,00
7,3%
Καζάς Κουκλιών:
156,00
836,00
18,7%
Καζάς Κουκλιών:
35,00
491,00
7,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.590,00
8.600,00
18,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
4.280,00
68.940,00
6,2%
Καζάς Κουκλιών:
34,00
347,00
9,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
451,00
4.461,00
10,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
10.770,00
103.170,00
10,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
23.625,00
306.076,90
7,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 1.760,00
Ali γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 675,00
Emin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 660,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 1.915,00
Hüseyin γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 1.965,00
Osman γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 530,00
Hüseyin γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 400,00
Mustafa γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 330,00
Meryem κόρη του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 50,00
Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βρέτσια (τα) 27,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 71 477,50 6.985,00
002   γη με βλάστηση 41 126,50 5.065,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 17 21,00 3.937,50
004   καλλιέργειες μουριάς 15 18,50 3.700,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 15 18,50 3.700,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 2 2,50 237,50
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 20,00 675,00
008   καπνά 3 4,00 60,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 2 2,50 37,50
010   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 1,50 22,50
011   βαμβάκι 1 1,00 15,00
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 1,00 15,00
013   αμπέλι 7 15,00 600,00
014   αμπέλι (bağ) 7 15,00 600,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 85,50 452,50
016   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 1,00 15,00
017   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 11 83,00 415,00
018   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1,50 22,50
019   άλλη χρήση γης 9 9,00 120,00
020   αλώνι (harman) 9 9,00 120,00
021   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
022   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 21 342,00 1.800,00
023   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 21 342,00 1.800,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 31 156 1.590,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 22 147 1.510,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 5 50,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 9 79 830,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 12 63 630,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
008   καρυδιά 7 7 70,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 7 7 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 35 35 4.280,00
002   σπίτι (hane) 28 27 3.815,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 110,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 110,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 3 15,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 3 15,00
007   Μύλοι 3 3 340,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 3 3 340,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 437 7.270,00
002   πρόβατα (agnam) 1 50 400,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 16 3.200,00
004   φοράδα (kisrak) 6 14 2.800,00
005   αίγες (keçi̇) 7 365 2.920,00
006   βόδι (öküz) 4 6 750,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βρέτσια (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5959/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό