Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5960
UUID βάσης δεδομένων: 636b5757-0639-4984-bcf3-4889189e64f3
Όνομα: Κοιλίνεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cilinya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koilineia
Κοιλίνεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kilinia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.082,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.652,5 2.450,0 4.040,0 2.940,0
55,3% 11,6% 19,2% 13,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
25,00
1.792,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
31,00
2.071,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
31,00
2.074,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
66,00
3.639,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
327,00
33.744,75
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
11.652,50
521.383,10
2,2%
Καζάς Πάφου:
32,00
947,00
3,4%
Καζάς Πάφου:
26,00
2.012,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
248,00
6.113,00
4,1%
Καζάς Πάφου:
26,00
2.185,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.450,00
61.145,00
4,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.040,00
346.355,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
9,00
1.574,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
102,00
15.440,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.940,00
437.137,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
21.082,50
1.366.020,10
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Σάββας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 1.110,00
Παπά Γιαννής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 2.795,00
Παπά Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 992,50
Παυλής γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 950,00
Γιαννής γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 1.040,00
Φίλιππος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 975,00
Χριστόδουλος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 805,00
Χριστίνα κόρη του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 410,00
Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 0,00
Γιαννής γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλίνεια 1.095,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 66 327,00 11.652,50
002   γη με βλάστηση 46 178,00 10.867,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 18 21,50 4.300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 18 21,50 4.300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 18 21,50 4.300,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 24 152,00 6.042,50
007   βαμβάκι 1 1,50 22,50
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,50 22,50
009   αμπέλι 23 150,50 6.020,00
010   αμπέλι (bağ) 23 150,50 6.020,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 4,50 525,00
012   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 4 4,50 525,00
013   άλλη χρήση γης 8 8,00 80,00
014   αλώνι (harman) 8 8,00 80,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 141,00 705,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 141,00 705,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 32 248 2.450,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 21 237 2.370,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 8 80,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 16 180 1.800,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 10 100,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 39 390,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 7 7 40,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 5 30,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 2 2 10,00
010   καρυδιά 4 4 40,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 3 3 30,00
012   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 26 26 4.040,00
002   σπίτι (hane) 24 24 3.790,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 99 2.190,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 5 1.000,00
003   φοράδα (kisrak) 1 5 1.000,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 1 90 720,00
006   βόδι (öküz) 3 3 370,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 15, 2021, 7:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοιλίνεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5960/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό