Όνομα: Κοιλίνεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cilinya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koilineia
Κοιλίνεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kilinia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.177,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.627,5 765,0 980,0 2.315,0
50,5% 10,7% 13,7% 32,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
25,00
1.792,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
31,00
2.071,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
66,00
3.639,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
117,50
17.800,00
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
3.627,50
203.778,10
1,8%
Καζάς Πάφου:
32,00
947,00
3,4%
Καζάς Πάφου:
26,00
2.012,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
76,00
3.394,00
2,2%
Καζάς Πάφου:
1,00
283,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
765,00
34.440,00
2,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
980,00
138.835,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
9,00
1.574,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
96,00
12.121,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.315,00
204.930,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.177,50
566.978,10
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Σάββας γιος του Γιαννή
Κοιλίνεια 1.110,00
Παπά Γιαννής γιος του Μιχαήλ
Κοιλίνεια 2.795,00
Παπά Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
Κοιλίνεια 992,50
Παυλής γιος του Γαβριήλ
Κοιλίνεια 950,00
Γιαννής γιος του Γιακουμή
Κοιλίνεια 1.040,00
Φίλιππος γιος του Χριστόδουλου
Κοιλίνεια 975,00
Χριστόδουλος γιος του Αντωνή
Κοιλίνεια 805,00
Χριστίνα κόρη του Μιχαήλ
Κοιλίνεια 410,00
Μιχαήλ
Κοιλίνεια 0,00
Γιαννής γιος του Ηλία
Κοιλίνεια 1.095,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 66 144,50 4.007,50
002   γη με βλάστηση 46 71,50 3.637,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 18 3,00 600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 18 3,00 600,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 18 3,00 600,00
006   24 65,00 2.562,50
007   βαμβάκι 1 1,50 22,50
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,50 22,50
009   αμπέλι 23 63,50 2.540,00
010   αμπέλι (bağ) 23 63,50 2.540,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 3,50 475,00
012   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 4 3,50 475,00
013   8 1,00 10,00
014   αλώνι (harman) 8 1,00 10,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 72,00 360,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 72,00 360,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 32 106 1.060,00
002   ελιές 21 102 1.020,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 8 80,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 16 45 450,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 10 100,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 39 390,00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 7 2 20,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 1 15,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 2 1 5,00
010   καρυδιές 4 2 20,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 3 1 10,00
012   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 26 3 1.180,00
002   σπίτι (hane) 24 1 930,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 9 98 2.315,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 5 1.000,00
003   φοράδα (kisrak) 1 5 1.000,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 1 90 720,00
006   βόδι (öküz) 6 2 495,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 15, 2021, 7:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοιλίνεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5960/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό