Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5961
UUID βάσης δεδομένων: 2aa75bdc-6e57-40b3-b982-f3ecbb8a4a86
Όνομα: Άγιος Φώτιος, ο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Fodi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Fotios
Άγιος Φώτιος, ο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Photios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.930,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.210,0 1.320,0 6.155,0 5.245,0
42,0% 6,0% 28,1% 23,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Άγιος Φώτιος, ο (Αυτή η εγγραφή) 16.955 77,31%
Çiko Manastırı Çiko Manastırı 4.975 22,69%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
24,00
1.792,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.071,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.074,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
72,00
3.639,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
379,50
33.744,75
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
9.210,00
521.383,10
1,8%
Καζάς Πάφου:
17,00
947,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
28,00
2.012,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
132,00
6.113,00
2,2%
Καζάς Πάφου:
27,00
2.185,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.320,00
61.145,00
2,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.155,00
346.355,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
20,00
1.574,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
170,00
15.440,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.245,00
437.137,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
21.930,00
1.366.020,10
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Γιαννής γιος του Μανουήλ
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Φώτιος, ο 1.335,00
Βασίλης γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Φώτιος, ο 1.325,00
Μιχαήλ γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Φώτιος, ο 1.245,00
Χριστόδουλος γιος του Φυλαχτή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Φώτιος, ο 1.087,50
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Φώτιος, ο 1.027,50
Κυριακός γιος του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Φώτιος, ο 910,00
Χριστόδουλος γιος του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Φώτιος, ο 400,00
Χριστόδουλος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Φώτιος, ο 400,00
Χατζή Σάββας γιος του Γεράσιμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Φώτιος, ο 805,00
Σάββας γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Φώτιος, ο 850,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 72 379,50 9.210,00
002   γη με βλάστηση 52 141,50 7.995,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 21 21,50 4.300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 21 21,50 4.300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 21 21,50 4.300,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 29 99,00 3.545,00
007   καπνά 1 3,00 45,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 3,00 45,00
009   βαμβάκι 13 19,00 420,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 7 6,50 232,50
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 5,50 82,50
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 7,00 105,00
013   αμπέλι 15 77,00 3.080,00
014   αμπέλι (bağ) 15 77,00 3.080,00
015   μικτές καλλιέργειες 1 1,00 50,00
016   κήπος με άκαρπες μουριές και άλλα οπωροφόρα (dutsuz meyvesiz bağçe) 1 1,00 50,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 100,00
018   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 20,00 100,00
019   άλλη χρήση γης 5 5,00 50,00
020   αλώνι (harman) 5 5,00 50,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 15 233,00 1.165,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 233,00 1.165,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 17 132 1.320,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 131 1.310,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 13 111 1.110,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 17 170,00
006   καρυδιά 1 1 10,00
007   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 27 6.155,00
002   σπίτι (hane) 22 22 4.120,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 130,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 130,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
007   Μύλοι 3 2 1.900,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 400,00
009   Νερόμυλοι 1 0 1.500,00
010   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 0 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 162 3.620,00
002   πρόβατα (agnam) 2 40 320,00
003   αγελάδα (inek) 2 10 1.000,00
004   αίγες (keçi̇) 1 40 320,00
005   βόδι (öküz) 8 12 1.500,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 60 480,00
007   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 60 480,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Φώτιος, ο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5961/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό