Όνομα: Çiko Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çiko Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Άγιος Φώτιος, ο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.975,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
750,0 550,0 2.400,0 1.275,0
15,1% 11,1% 48,2% 25,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Άγιος Φώτιος, ο:
1,00
24,00
4,2%
Άγιος Φώτιος, ο:
1,00
2,00
50,0%
Άγιος Φώτιος, ο:
1,00
25,00
4,0%
Άγιος Φώτιος, ο:
1,00
2,00
50,0%
Άγιος Φώτιος, ο:
4,00
72,00
5,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Άγιος Φώτιος, ο:
130,00
239,00
54,4%
Γαίες (αξία)
Άγιος Φώτιος, ο:
750,00
3.320,00
22,6%
Άγιος Φώτιος, ο:
2,00
17,00
11,8%
Άγιος Φώτιος, ο:
3,00
28,00
10,7%
Άγιος Φώτιος, ο:
55,00
104,00
52,9%
Άγιος Φώτιος, ο:
1,00
2,00
50,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Φώτιος, ο:
550,00
1.040,00
52,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άγιος Φώτιος, ο:
2.400,00
2.985,00
80,4%
Άγιος Φώτιος, ο:
2,00
20,00
10,0%
Ζώα (αριθμός)
Άγιος Φώτιος, ο:
12,00
156,00
7,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Φώτιος, ο:
1.275,00
3.245,00
39,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άγιος Φώτιος, ο:
4.975,00
10.440,00
47,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι του Κύκκου
Çiko Manastırı 4.975,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 130,00 750,00
002   γη με βλάστηση 3 30,00 250,00
003   2 10,00 150,00
004   καπνά 1 3,00 45,00
005   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 3,00 45,00
006   βαμβάκι 1 7,00 105,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 7,00 105,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 100,00
009   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 20,00 100,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 500,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 55 550,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 55 550,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 40 400,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 15 150,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 2 2.400,00
002   σπίτι (hane) 1 1 700,00
003   Μύλοι 2 1 1.700,00
004   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
005   Νερόμυλοι 1 0 1.500,00
006   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 0 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 12 1.275,00
002   αγελάδα (inek) 1 9 900,00
003   βόδι (öküz) 1 3 375,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 2, 2020, 6:05 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Çiko Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5962/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό