Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5962
UUID βάσης δεδομένων: 901c95d8-d433-4499-a8a3-ccfc1e70722e
Όνομα: Çiko Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çiko Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Άγιος Φώτιος, ο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.975,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
750,0 550,0 2.400,0 1.275,0
15,1% 11,1% 48,2% 25,6%
Γενικά στατιστικά
Άγιος Φώτιος, ο:
1,00
24,00
4,2%
Άγιος Φώτιος, ο:
1,00
2,00
50,0%
Άγιος Φώτιος, ο:
1,00
25,00
4,0%
Άγιος Φώτιος, ο:
1,00
25,00
4,0%
Άγιος Φώτιος, ο:
4,00
72,00
5,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Άγιος Φώτιος, ο:
130,00
379,50
34,3%
Γαίες (αξία)
Άγιος Φώτιος, ο:
750,00
9.210,00
8,1%
Άγιος Φώτιος, ο:
2,00
17,00
11,8%
Άγιος Φώτιος, ο:
3,00
28,00
10,7%
Άγιος Φώτιος, ο:
55,00
132,00
41,7%
Άγιος Φώτιος, ο:
2,00
27,00
7,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Φώτιος, ο:
550,00
1.320,00
41,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άγιος Φώτιος, ο:
2.400,00
6.155,00
39,0%
Άγιος Φώτιος, ο:
2,00
20,00
10,0%
Ζώα (αριθμός)
Άγιος Φώτιος, ο:
12,00
170,00
7,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Φώτιος, ο:
1.275,00
5.245,00
24,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άγιος Φώτιος, ο:
4.975,00
21.930,00
22,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι του Κύκκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Çiko Manastırı 4.975,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 130,00 750,00
002   γη με βλάστηση 3 30,00 250,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 10,00 150,00
004   καπνά 1 3,00 45,00
005   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 3,00 45,00
006   βαμβάκι 1 7,00 105,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 7,00 105,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 100,00
009   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 20,00 100,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 500,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 55 550,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 55 550,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 40 400,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 15 150,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 2 2.400,00
002   σπίτι (hane) 1 1 700,00
003   Μύλοι 2 1 1.700,00
004   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
005   Νερόμυλοι 1 0 1.500,00
006   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 0 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 9 900,00
002   αγελάδα (inek) 1 9 900,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 2, 2020, 6:05 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Çiko Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5962/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό