Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5963
UUID βάσης δεδομένων: 83d9d045-b91c-4bd6-81ae-39be75240ca0
Όνομα: Khrysorrogiatissa Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çiko Manastırı'na Tabi Aya Moni Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khrysorrogiatissa Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.170,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.680,0 340,0 5.050,0 1.100,0
57,2% 2,2% 33,3% 7,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
1,00
1.792,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.071,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.074,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
8,00
3.639,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
156,00
33.744,75
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
8.680,00
521.383,10
1,7%
Καζάς Πάφου:
2,00
947,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
6,00
2.012,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
34,00
6.113,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
6,00
2.185,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
340,00
61.145,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.050,00
346.355,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
3,00
1.574,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
53,00
15.440,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.100,00
437.137,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
15.170,00
1.366.020,10
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Χρυσορογιάτισσας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Khrysorrogiatissa Mon. 14.620,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 8 156,00 8.680,00
002   γη με βλάστηση 6 95,00 8.370,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 22,00 6.400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 22,00 6.400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 22,00 6.400,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 48,00 1.845,00
007   βαμβάκι 1 3,00 45,00
008   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 3,00 45,00
009   αμπέλι 2 45,00 1.800,00
010   αμπέλι (bağ) 2 45,00 1.800,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 25,00 125,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 25,00 125,00
013   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
014   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 60,00 300,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 60,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 34 340,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 20 200,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 20 200,00
004   καρυδιά 1 14 140,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 14 140,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 6 5.050,00
002   σπίτι (hane) 2 2 950,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
006   δωμάτιο 1 1 500,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
008   Μύλοι 2 2 3.500,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 500,00
010   Νερόμυλοι 1 1 3.000,00
011   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 51 600,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 200,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
004   αίγες (keçi̇) 1 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 2, 2020, 4:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Khrysorrogiatissa Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5963/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό