Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5964
UUID βάσης δεδομένων: f09bae43-a44a-45b6-bcc6-f50e4a40caf4
Όνομα: Στατός-Άγιος Φώτιος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstado
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Statos-Agios Fotios
Στατός-Άγιος Φώτιος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Statos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 35.362,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
17.272,5 2.360,0 6.130,0 9.600,0
48,8% 6,7% 17,3% 27,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
31,00
1.792,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.071,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.074,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
122,00
3.639,00
3,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
597,00
33.744,75
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
17.272,50
521.383,10
3,3%
Καζάς Πάφου:
28,00
947,00
3,0%
Καζάς Πάφου:
32,00
2.012,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
232,00
6.113,00
3,8%
Καζάς Πάφου:
32,00
2.185,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.360,00
61.145,00
3,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.130,00
346.355,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
31,00
1.574,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
320,00
15.440,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9.600,00
437.137,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
35.362,50
1.366.020,10
2,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Ηλίας γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 1.395,00
Παπά Γιαννής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 1.235,00
Γιακουμής γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 1.240,00
Γιαννής γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 610,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 595,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 1.005,00
Γαβριήλ γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 1.080,00
Γιαννής γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 1.125,00
Χριστόδουλος γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 950,00
Γιακουμής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στατός-Άγιος Φώτιος 995,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 122 597,00 17.272,50
002   γη με βλάστηση 77 253,00 15.457,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 29 42,50 7.830,00
004   καλλιέργειες μουριάς 29 42,50 7.830,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 28 39,50 7.800,00
006   χωράφι με άκαρπες μουριές (dutsuz tarla) 1 3,00 30,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 45 192,00 7.487,50
008   καπνά 1 0,50 7,50
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 0,50 7,50
010   βαμβάκι 11 18,00 440,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 7 10,00 135,00
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 8,00 305,00
013   αμπέλι 33 173,50 7.040,00
014   αμπέλι (bağ) 33 173,50 7.040,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 18,50 140,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 1 15,00 75,00
017   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 0,50 50,00
018   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 3,00 15,00
019   άλλη χρήση γης 19 19,00 190,00
020   αλώνι (harman) 19 19,00 190,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 26 325,00 1.625,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 26 325,00 1.625,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 28 232 2.360,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 28 232 2.360,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 3 30,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 25 215 2.190,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 14 140,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 32 6.130,00
002   σπίτι (hane) 29 29 5.110,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 20,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 20,00
005   τμήμα κτηρίου 2 2 1.000,00
006   δωμάτιο 2 2 1.000,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 307 6.350,00
002   πρόβατα (agnam) 2 185 1.480,00
003   πρόβατα (koyun) 1 90 720,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 4 600,00
005   φοράδα (kisrak) 2 4 600,00
006   αγελάδα (inek) 2 2 300,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
008   αίγες (keçi̇) 1 90 720,00
009   βόδι (öküz) 11 26 3.250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Στατός-Άγιος Φώτιος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5964/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό