Όνομα: Ασπρογιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Asproya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Asprogia
Ασπρογιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Asproyia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.507,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.037,5 315,0 900,0 1.395,0
45,2% 7,0% 20,0% 30,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
26,00
1.792,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
27,00
2.071,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
60,00
3.639,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
142,00
17.800,00
0,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.037,50
203.778,10
1,0%
Καζάς Πάφου:
11,00
947,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
29,00
2.012,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
30,00
3.394,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
1,00
283,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
315,00
34.440,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
900,00
138.835,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
27,00
1.574,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
118,00
12.121,00
1,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.395,00
204.930,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.507,50
566.978,10
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γερολεμής γιος του Κώστα
Ασπρογιά 180,00
Hüseyin γιος του İbrahim
Ασπρογιά 295,00
Süleyman γιος του Mustafa
Ασπρογιά 395,00
Yusuf γιος του Mustafa
Ασπρογιά 1.105,00
Ali γιος του Mustafa
Ασπρογιά 85,00
Yusuf γιος του Mustafa
Ασπρογιά 245,00
Yusuf γιος του Hüseyin
Ασπρογιά 480,00
Rüstem γιος του Musa
Ασπρογιά 330,00
Yusuf γιος του Musa
Ασπρογιά 405,00
Mustafa γιος του Hüseyin
Ασπρογιά 280,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 60 170,50 2.192,50
002   γη με βλάστηση 37 29,50 1.482,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 15 5,00 1.075,00
004   καλλιέργειες μουριάς 15 5,00 1.075,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 15 5,00 1.075,00
006   14 9,50 332,50
007   καπνά 2 2,00 32,50
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 2 2,00 32,50
009   αμπέλι 12 7,50 300,00
010   αμπέλι (bağ) 12 7,50 300,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 15,00 75,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 8 15,00 75,00
013   5 1,00 10,00
014   αλώνι (harman) 5 1,00 10,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 18 140,00 700,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 18 140,00 700,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 11 30 315,00
002   ελιές 11 30 315,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 30 315,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 29 4 980,00
002   σπίτι (hane) 26 1 600,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 130,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 80,00
006   Μύλοι 1 1 250,00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 27 145 1.965,00
002   πρόβατα (agnam) 5 55 440,00
003   πρόβατα (koyun) 1 15 120,00
004   αγελάδα (inek) 4 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 4 85 680,00
006   βόδι (öküz) 14 4 745,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ασπρογιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5965/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό