Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5965
UUID βάσης δεδομένων: def30e34-a2eb-4d32-9ef9-93504ce17d67
Όνομα: Ασπρογιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Asproya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Asprogia
Ασπρογιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Asproyia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.007,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.987,5 375,0 2.980,0 4.665,0
38,3% 2,9% 22,9% 35,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
26,00
1.792,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
27,00
2.071,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
27,00
2.074,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
60,00
3.639,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
246,00
33.744,75
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
4.987,50
521.383,10
1,0%
Καζάς Πάφου:
11,00
947,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
29,00
2.012,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
39,00
6.113,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
29,00
2.185,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
375,00
61.145,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.980,00
346.355,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
27,00
1.574,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
209,00
15.440,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.665,00
437.137,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
13.007,50
1.366.020,10
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γερολεμής γιος του Κώστα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασπρογιά 180,00
Hüseyin γιος του İbrahim
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασπρογιά 295,00
Süleyman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ασπρογιά 395,00
Yusuf γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ασπρογιά 1.105,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ασπρογιά 85,00
Yusuf γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ασπρογιά 245,00
Yusuf γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ασπρογιά 480,00
Rüstem γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ασπρογιά 330,00
Yusuf γιος του Musa
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασπρογιά 405,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ασπρογιά 280,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 60 246,00 4.987,50
002   γη με βλάστηση 37 66,00 4.062,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 15 16,50 3.075,00
004   καλλιέργειες μουριάς 15 16,50 3.075,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 15 16,50 3.075,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 14 22,50 852,50
007   καπνά 2 2,00 32,50
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 2 2,00 32,50
009   αμπέλι 12 20,50 820,00
010   αμπέλι (bağ) 12 20,50 820,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 27,00 135,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 8 27,00 135,00
013   άλλη χρήση γης 5 5,00 50,00
014   αλώνι (harman) 5 5,00 50,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 18 175,00 875,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 18 175,00 875,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 39 375,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 39 375,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 39 375,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 29 2.980,00
002   σπίτι (hane) 26 26 2.600,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 130,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 80,00
006   Μύλοι 1 1 250,00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 202 2.915,00
002   πρόβατα (agnam) 5 65 520,00
003   πρόβατα (koyun) 1 15 120,00
004   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
005   αίγες (keçi̇) 4 125 1.000,00
006   βόδι (öküz) 7 8 995,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ασπρογιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5965/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό