Όνομα: Λαπηθιού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lapityu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lapithiou
Λαπηθιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lapithiou
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.147,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.752,5 535,0 980,0 4.880,0
47,4% 4,4% 8,1% 40,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λαπηθιού (Αυτή η εγγραφή) 3.388 27,89%
Ayios Vrouisis Chiftlik Avtya Çiftliği 8.760 72,11%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
18,00
1.792,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
2,00
53,00
3,8%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.071,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
2,00
82,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
19,00
3.639,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
1.008,25
17.800,00
5,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
5.752,50
203.778,10
2,8%
Καζάς Πάφου:
17,00
947,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
17,00
2.012,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
54,00
3.394,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
4,00
283,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
535,00
34.440,00
1,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
980,00
138.835,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
18,00
1.574,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
226,00
12.121,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.880,00
204.930,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
12.147,50
566.978,10
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Mehmed
Λαπηθιού 425,00
Mehmed γιος του Süleyman
Λαπηθιού 685,00
Süleyman γιος του Mehmed
Λαπηθιού 1.005,00
Hüseyin γιος του Mustafa
Λαπηθιού 865,00
Hüseyin γιος του Mustafa
Λαπηθιού 330,00
Ali γιος του Mustafa
Λαπηθιού 225,00
Rahime κόρη του Mustafa
Λαπηθιού 240,00
Mustafa
Λαπηθιού 0,00
Χασάπης Ali
Λαπηθιού 90,00
Karye-i Lapityu Camii
Λαπηθιού 925,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 19 1.015,75 5.802,50
002   γη με βλάστηση 15 13,75 782,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 2,25 450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 2,25 450,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 2,25 450,00
006   1 0,50 7,50
007   καπνά 1 0,50 7,50
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 0,50 7,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 11,00 325,00
010   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 2 6,00 300,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 5,00 25,00
012   3 2,00 20,00
013   αλώνι (harman) 3 2,00 20,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1.000,00 5.000,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1.000,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 17 64 615,00
002   ελιές 10 56 560,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 36 360,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 17 170,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 5 5 25,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 5 25,00
008   καρυδιές 1 1 10,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 1 2 20,00
011   χαρουπιά (harub 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 17 6 1.180,00
002   σπίτι (hane) 15 4 900,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 18 229 4.880,00
002   πρόβατα (agnam) 2 35 280,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 8 1.600,00
004   φοράδα (kisrak) 2 6 1.200,00
005   αγελάδα (inek) 3 5 600,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
007   αίγες (keçi̇) 1 145 1.160,00
008   βόδι (öküz) 8 6 1.000,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 2 500,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
011   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 30 240,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λαπηθιού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5966/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό