Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5966
UUID βάσης δεδομένων: 8097d6bb-bc25-47e2-99a0-45cdf984885c
Όνομα: Λαπηθιού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lapityu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lapithiou
Λαπηθιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lapithiou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.497,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.712,5 685,0 2.220,0 5.880,0
43,3% 4,4% 14,3% 37,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λαπηθιού (Αυτή η εγγραφή) 6.738 43,47%
Ayios Vrouisis Chiftlik Avtya Çiftliği 8.760 56,53%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
18,00
1.792,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.071,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.074,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
19,00
3.639,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
1.021,25
33.744,75
3,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
6.712,50
521.383,10
1,3%
Καζάς Πάφου:
17,00
947,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
17,00
2.012,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
72,00
6.113,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
17,00
2.185,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
685,00
61.145,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.220,00
346.355,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
18,00
1.574,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
235,00
15.440,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.880,00
437.137,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
15.497,50
1.366.020,10
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 425,00
Mehmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 685,00
Süleyman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 1.005,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 865,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 330,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 225,00
Rahime κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 240,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 0,00
Χασάπης Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 90,00
Karye-i Lapityu Camii
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λαπηθιού 925,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 19 1.021,25 6.712,50
002   γη με βλάστηση 15 18,25 1.682,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 6,75 1.350,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 6,75 1.350,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 6,75 1.350,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 0,50 7,50
007   καπνά 1 0,50 7,50
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 0,50 7,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 11,00 325,00
010   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 2 6,00 300,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 5,00 25,00
012   άλλη χρήση γης 3 3,00 30,00
013   αλώνι (harman) 3 3,00 30,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1.000,00 5.000,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1.000,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 17 72 685,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 62 620,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 36 360,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 23 230,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 7 35,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 7 35,00
008   καρυδιά 1 1 10,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 1 2 20,00
011   χαρουπιά (harub 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 17 2.220,00
002   σπίτι (hane) 15 15 1.940,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 231 4.880,00
002   πρόβατα (agnam) 2 35 280,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 8 1.600,00
004   φοράδα (kisrak) 2 6 1.200,00
005   αγελάδα (inek) 3 5 600,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
007   αίγες (keçi̇) 1 145 1.160,00
008   βόδι (öküz) 4 8 1.000,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 8, 2023, 3 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λαπηθιού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5966/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό