Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5967
UUID βάσης δεδομένων: df3c0c2f-12fc-4b80-8f66-4e0cd22594ac
Όνομα: Ayios Vrouisis Chiftlik
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avtya Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Λαπηθιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Vrouisis Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.760,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.110,0 260,0 480,0 2.910,0
58,3% 3,0% 5,5% 33,2%
Γενικά στατιστικά
Λαπηθιού:
1,00
18,00
5,6%
Λαπηθιού:
1,00
2,00
50,0%
Λαπηθιού:
1,00
22,00
4,5%
Λαπηθιού:
1,00
22,00
4,5%
Λαπηθιού:
3,00
19,00
15,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λαπηθιού:
1.001,50
1.021,25
98,1%
Γαίες (αξία)
Λαπηθιού:
5.110,00
6.712,50
76,1%
Λαπηθιού:
2,00
17,00
11,8%
Λαπηθιού:
2,00
17,00
11,8%
Λαπηθιού:
27,00
72,00
37,5%
Λαπηθιού:
2,00
17,00
11,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λαπηθιού:
260,00
685,00
38,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λαπηθιού:
480,00
2.220,00
21,6%
Λαπηθιού:
5,00
18,00
27,8%
Ζώα (αριθμός)
Λαπηθιού:
155,00
235,00
66,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λαπηθιού:
2.910,00
5.880,00
49,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λαπηθιού:
8.760,00
15.497,50
56,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Αφτιά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ayios Vrouisis Chiftlik 8.760,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 1.001,50 5.110,00
002   γη με βλάστηση 1 0,50 100,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 100,00
006   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1.000,00 5.000,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1.000,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 27 260,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 25 250,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 25 250,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 480,00
002   σπίτι (hane) 1 1 400,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 154 2.660,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 6 1.200,00
003   φοράδα (kisrak) 1 4 800,00
004   αγελάδα (inek) 1 3 300,00
005   αίγες (keçi̇) 1 145 1.160,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 6, 2023, 2:23 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Vrouisis Chiftlik. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5967/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό