Όνομα: Ayios Vrouisis Chiftlik
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avtya Çiftliği
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Vrouisis Chiftlik
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Λαπηθιού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.760,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.110,0 260,0 480,0 2.910,0
58,3% 3,0% 5,5% 33,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Λαπηθιού:
1,00
18,00
5,6%
Λαπηθιού:
1,00
2,00
50,0%
Λαπηθιού:
1,00
22,00
4,5%
Λαπηθιού:
1,00
2,00
50,0%
Λαπηθιού:
3,00
19,00
15,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Λαπηθιού:
1.001,50
1.008,25
99,3%
Γαίες (αξία)
Λαπηθιού:
5.110,00
5.752,50
88,8%
Λαπηθιού:
2,00
17,00
11,8%
Λαπηθιού:
2,00
17,00
11,8%
Λαπηθιού:
27,00
54,00
50,0%
Λαπηθιού:
1,00
4,00
25,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λαπηθιού:
260,00
535,00
48,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λαπηθιού:
480,00
980,00
49,0%
Λαπηθιού:
5,00
18,00
27,8%
Ζώα (αριθμός)
Λαπηθιού:
155,00
226,00
68,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λαπηθιού:
2.910,00
4.880,00
59,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λαπηθιού:
8.760,00
12.147,50
72,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Αφτιά
Ayios Vrouisis Chiftlik 8.760,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 1.001,50 5.110,00
002   γη με βλάστηση 1 0,50 100,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 100,00
006   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1.000,00 5.000,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1.000,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 27 260,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 25 250,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 25 250,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 480,00
002   σπίτι (hane) 1 1 400,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 155 2.910,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 6 1.200,00
003   φοράδα (kisrak) 1 4 800,00
004   αγελάδα (inek) 1 3 300,00
005   αίγες (keçi̇) 1 145 1.160,00
006   βόδι (öküz) 1 1 250,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 10:50 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Vrouisis Chiftlik. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5967/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό