Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5969
UUID βάσης δεδομένων: 73db7dcb-ceec-46eb-a669-ff8e860afe70
Όνομα: Χούλου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hulu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Choulou
Χούλου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khoulou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 40.032,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.720,0 2.160,0 9.340,0 14.812,0
34,3% 5,4% 23,3% 37,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
62,00
1.792,00
3,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
68,00
2.071,00
3,3%
Καζάς Πάφου:
68,00
2.074,00
3,3%
Καζάς Πάφου:
161,00
3.639,00
4,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
764,75
33.744,75
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
13.720,00
521.383,10
2,6%
Καζάς Πάφου:
65,00
947,00
6,9%
Καζάς Πάφου:
66,00
2.012,00
3,3%
Καζάς Πάφου:
226,00
6.113,00
3,7%
Καζάς Πάφου:
68,00
2.185,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.160,00
61.145,00
3,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9.340,00
346.355,00
2,7%
Καζάς Πάφου:
69,00
1.574,00
4,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
367,00
15.440,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
14.812,00
437.137,00
3,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
40.032,00
1.366.020,10
2,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 500,00
Yusuf γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 255,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 1.755,00
Yusuf γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 1.320,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 615,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 110,00
Ramazan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 255,00
Ayşe κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 80,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 0,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χούλου 982,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 161 764,75 13.720,00
002   γη με βλάστηση 95 172,25 10.397,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 38 34,25 6.850,00
004   καλλιέργειες μουριάς 38 34,25 6.850,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 38 34,25 6.850,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 54 75,00 3.232,50
007   καπνά 22 20,00 1.232,50
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 5 4,50 252,50
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 17 15,50 980,00
010   βαμβάκι 5 8,00 120,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 4 5,00 75,00
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 3,00 45,00
013   αμπέλι 27 47,00 1.880,00
014   αμπέλι (bağ) 27 47,00 1.880,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 63,00 315,00
016   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 3 63,00 315,00
017   άλλη χρήση γης 22 20,50 317,50
018   αλώνι (harman) 21 20,00 310,00
019   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
020   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 7,50
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 44 572,00 3.005,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 44 572,00 3.005,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 65 226 2.160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 47 204 2.040,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 4 40,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 13 65 650,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 31 126 1.260,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 4 40,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 5 50,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 16 20 100,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 8 10 50,00
010   αμυγδαλιά (badem 2) 8 10 50,00
011   χαρουπιές 2 2 20,00
012   χαρουπιά (harub 2) 2 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 66 68 9.340,00
002   σπίτι (hane) 59 60 8.870,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 150,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 150,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 4 20,00
006   κυψέλη (ari kovani) 3 4 20,00
007   Μύλοι 2 2 300,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
009   Νερόμυλοι 1 1 100,00
010   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 51 349 10.537,00
002   πρόβατα (agnam) 4 54 432,00
003   πρόβατα (koyun) 1 20 160,00
004   άλογο (bargi̇r) 9 9 1.800,00
005   φοράδα (kisrak) 5 5 1.000,00
006   αγελάδα (inek) 9 10 800,00
007   ζεύγος μη εξημερωμένων αγελάδων (yabani inek çift) 1 1 80,00
008   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 2 3 120,00
009   μουλάρι (katir) 2 2 700,00
010   αίγες (keçi̇) 5 205 1.640,00
011   βόδι (öküz) 21 39 4.925,00
012   μη εξημερωμένο βόδι (yabani öküz) 1 1 50,00
013   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
014   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 30 240,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χούλου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5969/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό