Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5970
UUID βάσης δεδομένων: 5e1180ef-49ec-44af-8a48-f1e5e5a593f5
Όνομα: Λεμώνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lemona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lemona
Λεμώνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lemona
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.097,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.357,5 570,0 2.065,0 5.105,0
40,9% 4,4% 15,8% 39,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
18,00
1.792,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
18,00
2.071,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
18,00
2.074,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
45,00
3.639,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
256,00
33.744,75
0,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
5.357,50
521.383,10
1,0%
Καζάς Πάφου:
16,00
947,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
19,00
2.012,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
57,00
6.113,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
19,00
2.185,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
570,00
61.145,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.065,00
346.355,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
21,00
1.574,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
88,00
15.440,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.105,00
437.137,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
13.097,50
1.366.020,10
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 1.185,00
Σταυρινός γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 900,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 720,00
Χριστόδουλος γιος του Σωτήρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 1.055,00
Δημήτρης γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 960,00
Νεόφυτος γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 1.225,00
Γιωρκής γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 400,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 215,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 1.005,00
Φίλιππος γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λεμώνα 830,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 45 256,00 5.357,50
002   γη με βλάστηση 22 34,00 4.097,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 13 17,50 3.500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 13 17,50 3.500,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 1,50 300,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 12 16,00 3.200,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 15,50 582,50
008   καπνά 1 1,50 22,50
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 1,50 22,50
010   αμπέλι 7 14,00 560,00
011   αμπέλι (bağ) 7 14,00 560,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,00 15,00
013   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 1,00 15,00
014   άλλη χρήση γης 6 6,00 120,00
015   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 216,00 1.140,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 216,00 1.140,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 57 570,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 51 510,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 12 51 510,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 6 60,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 19 2.065,00
002   σπίτι (hane) 17 17 1.860,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 82 3.605,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 5 1.000,00
004   φοράδα (kisrak) 2 4 800,00
005   αγελάδα (inek) 4 4 500,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
007   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 1 100,00
008   αίγες (keçi̇) 2 45 360,00
009   βόδι (öküz) 5 13 1.625,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λεμώνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5970/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό