Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5971
UUID βάσης δεδομένων: b4ce3425-3e39-4cdc-8b74-773d9d07e1d7
Όνομα: Φάλεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Falya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Faleia
Φάλεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phalia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.355,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.670,0 340,0 1.850,0 4.495,0
20,0% 4,1% 22,1% 53,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
25,00
446,00
5,6%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
27,00
512,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
27,00
512,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
33,00
857,00
3,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
108,00
9.083,75
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
1.670,00
125.366,90
1,3%
Καζάς Κουκλιών:
13,00
177,00
7,3%
Καζάς Κουκλιών:
24,00
479,00
5,0%
Καζάς Κουκλιών:
34,00
836,00
4,1%
Καζάς Κουκλιών:
24,00
491,00
4,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
340,00
8.600,00
4,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.850,00
68.940,00
2,7%
Καζάς Κουκλιών:
23,00
347,00
6,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
134,00
4.461,00
3,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
4.495,00
103.170,00
4,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
8.355,00
306.076,90
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Koca Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάλεια 125,00
Ahmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάλεια 120,00
Mustafa γιος του Hasan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φάλεια 115,00
Hüseyin γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάλεια 390,00
Ahmed γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάλεια 1.045,00
Hüseyin γιος του Ahmed
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φάλεια 50,00
Süleyman γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάλεια 540,00
Rüstem γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάλεια 315,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάλεια 395,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάλεια 400,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 33 108,00 1.670,00
002   γη με βλάστηση 6 6,00 1.015,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 5,00 1.000,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 5,00 1.000,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 5,00 1.000,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 1,00 15,00
007   καπνά 1 1,00 15,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 1,00 15,00
009   άλλη χρήση γης 11 11,00 220,00
010   αλώνι (harman) 11 11,00 220,00
011   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 91,00 435,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 91,00 435,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 34 340,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 32 320,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 3 30,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 9 25 250,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 1 10,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 20,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24 24 1.850,00
002   σπίτι (hane) 24 24 1.850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 125 2.245,00
002   πρόβατα (agnam) 6 95 760,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
005   αγελάδα (inek) 3 3 300,00
006   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 1 100,00
007   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
008   βόδι (öküz) 3 5 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 13, 2022, 1:30 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φάλεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5971/ στις 23/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό