Όνομα: Φάλεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Falya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Faleia
Φάλεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phalia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.185,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
825,0 160,0 490,0 1.810,0
25,9% 5,0% 15,4% 56,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
25,00
446,00
5,6%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
27,00
512,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
19,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
33,00
857,00
3,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κουκλιών:
55,00
4.926,00
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
825,00
48.924,40
1,7%
Καζάς Κουκλιών:
13,00
177,00
7,3%
Καζάς Κουκλιών:
24,00
479,00
5,0%
Καζάς Κουκλιών:
16,00
533,00
3,0%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
42,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
160,00
5.595,00
2,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
490,00
26.825,00
1,8%
Καζάς Κουκλιών:
23,00
347,00
6,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
76,00
3.624,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.810,00
56.150,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
3.185,00
135.324,40
2,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Koca Ali
Φάλεια 125,00
Ahmed γιος του Mustafa
Φάλεια 120,00
Mustafa γιος του Hasan
Φάλεια 115,00
Hüseyin γιος του İbrahim
Φάλεια 390,00
Ahmed γιος του Ebubekir
Φάλεια 1.045,00
Hüseyin γιος του Ahmed
Φάλεια 50,00
Süleyman γιος του Ahmed
Φάλεια 540,00
Rüstem γιος του Mehmed
Φάλεια 315,00
Hüseyin γιος του Mehmed
Φάλεια 395,00
Ali γιος του Mustafa
Φάλεια 400,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 33 59,00 860,00
002   γη με βλάστηση 6 4,00 615,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 3,00 600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 3,00 600,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 3,00 600,00
006   1 1,00 15,00
007   καπνά 1 1,00 15,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 1,00 15,00
009   11 2,00 40,00
010   αλώνι (harman) 11 2,00 40,00
011   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 53,00 205,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 53,00 205,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 13 25 250,00
002   ελιές 12 23 230,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 3 30,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 9 16 160,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 1 10,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 1 2 20,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 24 1 490,00
002   σπίτι (hane) 24 1 490,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 23 99 2.070,00
002   πρόβατα (agnam) 6 70 560,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
005   αγελάδα (inek) 3 2 200,00
006   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 1 100,00
007   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
008   βόδι (öküz) 12 5 750,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 9 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 13, 2022, 1:30 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φάλεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5971/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό