Όνομα: Νατά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nada
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Nata
Νατά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Nata
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.680,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.430,0 450,0 1.145,0 11.065,0
10,5% 3,3% 8,4% 80,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
27,00
1.792,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
32,00
2.071,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
44,00
3.639,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
154,00
17.800,00
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
1.430,00
203.778,10
0,7%
Καζάς Πάφου:
18,00
947,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
34,00
2.012,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
35,00
3.394,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
5,00
283,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
450,00
34.440,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.145,00
138.835,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
36,00
1.574,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
376,00
12.121,00
3,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
11.065,00
204.930,00
5,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
13.680,00
566.978,10
2,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Γιωρκής γιος του Βασίλη
Νατά 852,50
Αργύρης γιος του Δημήτρη
Νατά 1.765,00
Λαζαρής γιος του Γιαννή
Νατά 1.510,00
Αναστάσης γιος του Χριστόδουλου
Νατά 427,50
Γιωρκής γιος του Σολωμού
Νατά 50,00
Χριστοφής γιος του Πέτρου
Νατά 760,00
Μιχαήλ γιος του Λευτέρη
Νατά 280,00
Παναγιώτης γιος του παπά Κυριακού
Νατά 90,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Κυριακού
Νατά 70,00
Γιωρκής γιος του Μιχαήλ
Νατά 405,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 44 168,50 1.612,50
002   γη με βλάστηση 19 16,50 837,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 4,00 600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 4,00 600,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 4,00 600,00
006   12 12,50 237,50
007   καπνά 4 4,00 60,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,00 15,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 1 1,50 22,50
010   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 2 1,50 22,50
011   βαμβάκι 8 8,50 177,50
012   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 6 2,50 37,50
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 6,00 140,00
014   6 1,00 20,00
015   αλώνι (harman) 6 1,00 20,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 19 151,00 755,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 19 151,00 755,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 18 48 580,00
002   ελιές 15 44 540,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 13 34 440,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 5 50,00
005   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 5 50,00
006   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 1 5 50,00
007   χαρουπιές 3 4 40,00
008   χαρουπιά (harub 2) 1 1 10,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 20,00
010   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 34 8 1.345,00
002   σπίτι (hane) 27 1 1.120,00
003   αγροτικά κτήρια 3 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 2 1 100,00
005   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 100,00
006   4 5 25,00
007   κυψέλη (ari kovani) 4 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 36 429 12.815,00
002   πρόβατα (agnam) 5 150 1.200,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 22 4.400,00
004   φοράδα (kisrak) 4 21 4.200,00
005   αγελάδα (inek) 7 21 3.600,00
006   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 2 3 300,00
007   μουλάρι (katir) 1 2 1.000,00
008   αίγες (keçi̇) 3 60 480,00
009   βόδι (öküz) 14 4 775,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 1 250,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 170 1.360,00
012   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 170 1.360,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Νατά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5972/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό