Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5974
UUID βάσης δεδομένων: 1b857916-4cb9-4006-9e0d-fd1733a77c69
Όνομα: Κελοκέδαρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Celocedera
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kelokedara
Κελοκέδαρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kelokethara Jelojara
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.925,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.865,0 1.495,0 1.740,0 3.825,0
20,9% 16,8% 19,5% 42,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
20,00
1.792,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.071,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.074,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
32,00
3.639,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
124,50
33.744,75
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
1.865,00
521.383,10
0,4%
Καζάς Πάφου:
18,00
947,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
21,00
2.012,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
150,00
6.113,00
2,5%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.185,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.495,00
61.145,00
2,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.740,00
346.355,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
12,00
1.574,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
215,00
15.440,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.825,00
437.137,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.925,00
1.366.020,10
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Σάββας γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 1.862,50
Χριστόδουλος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 210,00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 1.020,00
Παπά Γερόλεμος γιος του Φώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 337,50
Γιαννής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 710,00
Κωνσταντής γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 50,00
Χατζή Σάββας Χρίστος γιος του παπά Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 560,00
Μιχαήλ γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 570,00
Γιωρκής γιος του Κονόμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 735,00
Παναγιώτης γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελοκέδαρα 180,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 32 124,50 1.865,00
002   γη με βλάστηση 20 18,50 1.210,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 4,50 900,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 4,50 900,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 6 3,00 600,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,50 300,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 12 14,00 310,00
008   καπνά 8 8,00 120,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 4 4,00 60,00
010   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 4 4,00 60,00
011   βαμβάκι 2 2,00 30,00
012   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 15,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 1,00 15,00
014   αμπέλι 2 4,00 160,00
015   αμπέλι (bağ) 2 4,00 160,00
016   άλλη χρήση γης 3 3,00 140,00
017   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
018   μάντρα (mandira) 1 1,00 100,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 103,00 515,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 103,00 515,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 18 150 1.495,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 17 149 1.490,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 17 149 1.490,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 22 1.740,00
002   σπίτι (hane) 18 18 1.530,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 200,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 212 3.075,00
002   πρόβατα (agnam) 1 5 400,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
004   φοράδα (kisrak) 1 3 600,00
005   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
006   αίγες (keçi̇) 3 200 1.600,00
007   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 28, 2020, 2:51 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κελοκέδαρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5974/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό