Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5975
UUID βάσης δεδομένων: c44f12db-65e6-43a4-9660-97110fe649e7
Όνομα: Κανναβιού-Μελαμιού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kannavyu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kannaviou-Melamiou
Κανναβιού-Μελαμιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kannaviou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.470,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.885,0 820,0 1.565,0 2.200,0
38,6% 11,0% 21,0% 29,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
10,00
1.792,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
12,00
2.071,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
12,00
2.074,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
32,00
3.639,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
102,00
33.744,75
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.885,00
521.383,10
0,6%
Καζάς Πάφου:
9,00
947,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
11,00
2.012,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
107,00
6.113,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
11,00
2.185,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
820,00
61.145,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.565,00
346.355,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
8,00
1.574,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
12,00
15.440,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.200,00
437.137,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.470,00
1.366.020,10
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κανναβιού-Μελαμιού 1.547,50
Φίλιππος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κανναβιού-Μελαμιού 980,00
Παρασκευή κόρη του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κανναβιού-Μελαμιού 517,50
Αναστάσης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κανναβιού-Μελαμιού 0,00
Χριστόδουλος γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κανναβιού-Μελαμιού 890,00
Χριστόδουλος γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κανναβιού-Μελαμιού 420,00
Χριστόδουλος γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κανναβιού-Μελαμιού 497,50
Φίλιππος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κανναβιού-Μελαμιού 667,50
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κανναβιού-Μελαμιού 350,00
Yusuf γιος του Aziz
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κανναβιού-Μελαμιού 570,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 32 102,00 2.885,00
002   γη με βλάστηση 19 28,00 2.470,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 10,00 2.000,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 10,00 2.000,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 1,50 300,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 8,50 1.700,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 18,00 470,00
008   καπνά 4 6,50 97,50
009   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 1 1,50 22,50
010   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 3 5,00 75,00
011   βαμβάκι 4 3,50 52,50
012   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 3 3,00 45,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 0,50 7,50
014   αμπέλι 3 8,00 320,00
015   αμπέλι (bağ) 3 8,00 320,00
016   άλλη χρήση γης 3 3,00 60,00
017   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 71,00 355,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 71,00 355,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 107 820,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 9 107 820,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 8 57 570,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 50 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 11 1.565,00
002   σπίτι (hane) 10 10 1.365,00
003   Μύλοι 1 1 200,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 8 1.200,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
003   φοράδα (kisrak) 1 3 600,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   βόδι (öküz) 2 4 500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κανναβιού-Μελαμιού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5975/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό